Mini-symposium leefbaarheid en veiligheid

In gesprek met gemeenten

Vanuit het platform WijkWijzer organiseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in samenwerking met kennispartners Movisie, Verwey-Jonker Instituut, LPB, LSA, Platform31, CCV en VNG, op 30 september een mini-symposium over leefbaarheid en veiligheid.

Wat hebben gemeenten nodig voor een slagvaardige wijkaanpak? Deze vraag staat centraal. Er worden nieuwe leertrajecten voor gemeentes gepresenteerd en in samenspraak met deelnemers ingevuld. Aan de hand van succesvolle praktijkvoorbeelden gaan we in gesprek over de manier waarop binnen verschillende gemeenten vorm wordt gegeven aan het wijkgericht werken of de integrale wijkaanpak. Ook bespreken we op welke manier we in de komende collegeperiode samen vorm kunnen geven aan de integrale aanpak van leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare wijken en buurten.
 
Afhankelijk van de behoefte kunnen deelnemers aanhaken bij verschillende trajecten binnen het kennis- en leernetwerk Leefbaarheid en Veiligheid, zodat de lerende wijkaanpak gezamenlijk verder vorm kan worden gegeven.

Aanmelden en meer informatie via leefbaarheid@minbzk.nl. Deelnemers ontvangen tijdig voor de bijeenkomst een link voor deelname. 

Het programma duurt van 13:30 tot 16:00 uur.

Sprekers

Malou van Hintum is dagvoorzitter van het symposium. Een bijzondere rol als sidekick is weggelegd voor Joop Hofman (Rode Wouw). Verder zijn o.a. aanwezig: Andy Clijnk (programmamanager Leefbaarheid en Veiligheid, BZK), Matthijs Uyterlinde (senior onderzoeker Verwey-Jonker Instituut), verschillende kennispartners en representanten van gemeenten.