Krachtig in regie: inwoners helpen bij eigen regie en inzetten van casusregie

Miniserie Regie in de toegang tot ondersteuning en zorg - bijeenkomst 1 op 2 oktober

In een serie van 3 online bijeenkomsten belichten we het thema regie in de toegang tot het sociaal domein: eigen regie & regiehulp, casusregie en procesregie. Want wanneer deze vormen van regie in samenhang worden geboden, krijgen inwoners sneller en beter passende ondersteuning en zorg.

Inwoners kunnen uitdagingen of problemen op meerdere gebieden hebben waarvoor ze ondersteuning of zorg zoeken vanuit de gemeente. Zij kunnen dan te maken krijgen met verschillende professionals, verschillende loketten, verschillende plannen van aanpak. 

Hoe blijven inwoners in dat geval de regisseur over hun eigen leven? Hoe kunnen inwoners en professionals samen komen tot oplossingen die werken voor alle betrokkenen in het huishouden? Wie coördineert en volgt de afstemming tussen professionals? Wat te doen als er geen passende aanpak gevonden wordt, meningen verschillen en de situatie vastloopt; hoe dan verder? 

We gaan in op wat je kunt doen als uitvoerend professional, teamleider/manager en beleidsmaker. Welke inzichten zijn er over wat werkt in de aanpak (verrichten)? Wat helpt bij het richten van visie? Wat helpt bij het organisatorisch inrichten? 

Voor wie is deze miniserie

Voor iedereen werkzaam in de toegang tot het sociaal domein. Teamleiders/managers, professionals in de uitvoering, beleidsadviseurs en onafhankelijke cliëntondersteuners.

Er zijn 3 bijeenkomsten gepland. Onderaan deze pagina kun je je aanmelden voor de eerste bijeenkomst op 2 oktober.

2 oktober 2023 -  Krachtig in regie: inwoners helpen bij eigen regie en inzetten van casusregie 

Dit keer zoomen we in op eigen regie en casusregie. Wat helpt inwoners om waar mogelijk regisseur te blijven over hun eigen leven, wat helpt niet? En hoe kan ervoor gezorgd worden dat alle professionals die actief zijn binnen het huishouden zo optimaal mogelijk met elkaar samenwerken? 

  • Ervaringsdeskundigheid. Joy Moonen deelt haar inzichten en bouwt zo voort op eerder opgedane kennis over het versterken van eigen regie. 
  • Wat vraagt dit van wijkteamprofessionals. Bianca van Kaathoven, kwaliteitsborger bij WIJeindhoven vertelt hoe de wijkteamprofessionals inwoners helpen om regie te (blijven) nemen; wat vraagt dit van de houding en vaardigheden van de professionals en welke tools kunnen zij gebruiken? 
  • Taken en dilemma’s casusregisseur. Marina Azarian en Angela Veth gaan in op: Welke taken heb je als casusregisseur en welke hobbels/dilemma’s kom je als professional tegen? Welke oplossingen zijn daarvoor te vinden? Marina is manager bij Stichting Jeugdteams Zuid-Holland-Zuid en Angela is projectleider Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming regio Zuid-Holland Zuid.

13 november 2023 - Procesregie en doorbraakroutes; hoe toch tot oplossingen komen

In deze bijeenkomst gaan we bezig met de vraag: Wat als situaties vastlopen? Wanneer is het nuttig en wanneer is het noodzakelijk om procesregie in te zetten? Hoe kun je als gemeente zorgen voor heldere routes die voorkomen dat mensen meer en/of grotere problemen krijgen? 

  • Reflectie op bovenstaande vragen door Sophie Hospers van de Associatie Wijkteams . 
  • Doorbraakroutes en werkzame elementen. Het programma Integraal Werken in de Wijk beschreef een aantal ‘doorbraakroutes’ – onder meer in Amsterdam – en wat de werkzame elementen daarin zijn. Hilde van Xanten van Movisie benoemt ze.
  • Amsterdamse Maatwerk Methode. In deze sessie vertelt projectleider Krisje Hunfeld, procesregisseur doorbraakteam, over de Amsterdamse Maatwerk Methode. Op welke hulp kunnen professionals rekenen als ze er niet goed uitkomen met de inwoner of samenwerkingspartners? Welk mandaat helpt om in het netwerk tot oplossingen te komen? We wisselen vervolgens uit over jullie lokale of regionale praktijk.

Aanmelden voor de bijeenkomst van 13 november kan met dit formulier.

1e kwartaal 2024 - Regie in (vrijwillig en) gedwongen kader

Onder constructie – we gaan in op wat het Toekomstscenario kind en gezinsbescherming betekent voor beleid en praktijk.

Bijeenkomst 1: 2 oktober - Krachtig in regie