Minisymposium - Ervaringswerkers in revalidatiecentra en organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking

26 juni 2015

Op het symposium 'Ervaringswerkers in revalidatiecentra en organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking wordt' het eerste exemplaar van de handreiking Ervaringswerk gepresenteerd. Deze handreiking is geschreven voor een ieder die aan de slag wil met ervaringswerk: managers, medewerkers en natuurlijk de (potentiële) ervaringswerkers zelf!

Lees meer informatie op de website

Datum

26 juni 2015: 13.00 - 17.00 uur

Locatie

Reade, centrum voor revalidatie en reumatologie,
Overtoom 283, Amsterdam