Moreel-ethische besluitvorming: wanneer dé juiste keuze niet lijkt te bestaan

Webinar: donderdag 22 juni 12.00 - 13.00 uur

In je werk kom je casussen tegen waarbij je het gevoel hebt dat dé juiste keuze niet bestaat. Het gaat dan vaak om situaties waarin verschillende belangen spelen en dilemma’s zich opstapelen. Als professional wordt van je verwacht dat je meervoudig partijdig kunt zijn en alle belangen meeweegt om tot een besluit te komen. Dat is complex, zeker wanneer er verschillende professionals betrokken zijn. Hoe kunnen professionals met elkaar komen tot goede besluiten, die recht doen aan de problemen die er spelen en aan meerdere mensen in het gezinssysteem?

Aanmelden

Twee weken na de webinar, op dinsdag 4 juli van 12 tot 13 uur, vindt er een online vragenuurtje plaats. Je moet je voor de webinar en het vragenuurtje apart aanmelden.

Op deze pagina meld je je eenvoudig voor beide online bijeenkomsten aan

Accreditatie

De webinar en het bijbehorende vragenuurtje zijn geaccrediteerd door het SKJ en Registerplein en leveren samen 2 punten op. Deelname aan beide online bijeenkomsten is verplicht om de punten toegekend te krijgen. 

Dit webinar is onderdeel van de reeks ‘Opgaven in de aanpak van multiproblematiek succesvol aanpakken’, georganiseerd door het NJi, Movisie, Trimbos-instituut en het CCV. Meer informatie

logo