MST congres 'It takes a village to raise a child'

4 september 2014

In 10 jaar tijd is Multi Systeem Therapie (MST) in Nederland een vaste waarde geworden bij de aanpak van ernstige gedragsproblemen van jongeren. Agressie van jongeren thuis en op straat, jeugddelinquentie, middelenmisbruik en schooluitval, dat zijn de problemen waar MST voor is gemaakt!

5000 keer heeft MST intensieve behandelingen in de eigen omgeving van de jongere en diens gezin succesvol voltooid met de eigen kracht van ouders centraal maar ook met de onmisbare hulp van politie, jeugdreclassering, school, huisarts en sportcoach.

Op 4 september 2014 van 10.00 tot 16.00 uur vindt het MST congres plaats. Het doel is om een beter en dieper inzicht te krijgen in wat MST allemaal kan, hoe MST werkt en hoe we nog meer jongeren en gezinnen kunnen laten profiteren van deze succesvolle aanpak.

Lees meer over het congres en het programma op aanpakprobleemjeugd.nl.

Datum

4 september 2014

Locatie

Centraal Museum, Utrecht

Kennisdossier