Nationale Bijscholingsdag voor Jeugdprofessionals

Het domein van de Jeugdhulp is constant in beweging. Dit vraagt veel van organisaties, maar ook van de Jeugd- en Gezinsprofessional. Veranderende hulpvragen, zwaardere en meer complexe casuïstiek gaan vaak gepaard met een hoge werkdruk.

Het werken als Jeugd- en Gezinsprofessional vraagt om een voortdurende professionele ontwikkeling; nieuwe inzichten, aanvullende kennis en de verdere ontwikkeling van vaardigheden. Daarnaast is het voor alle SKJ geregistreerd professionals noodzakelijk om de benodigde PE-punten te behalen om te kunnen herregisteren.

De Nationale Bijscholingsdag biedt je de mogelijkheid om tijdens één dag kennis op te doen en vaardigheden te ontwikkelen op drie actuele onderwerpen. Je hebt de mogelijkheid om je eigen programma samen te stellen uit het aanbod van workshops, zodat je ervan verzekerd bent dat de dag aansluit bij je behoefte. Ook is de dag geaccrediteerd door het SKJ met 6.25 punten in de categorie Informeel leren – Studiedag.

Sturen op intrinsieke motivatie van de kwetsbare inwoner, wie durft?!

De gemeente Helmond werkt in het Sociaal Domein met een aanpak die concreet invulling geeft aan de uitgangspunten van de transitie: uitgaan van eigen kracht, ruimte voor het eigen verhaal en resultaatgerichte sturing. Met deze werkwijze houdt de inwoner écht de regie. Zo bepaalt deze inwoner mede de doelen. Dit vraagt nogal wat van medewerkers; de eigen normen buiten beschouwing laten en efficiënt sturen op de door de inwoner gewenste resultaten. Projectleider Willie van Eijs van gemeente Helmond en OZOverbindzorg vertelt je in de opening meer over deze werkwijze en de opgedane ervaring na een leerzaam jaar.

Meer informatie en aanmelden

Workshops

Er worden verschillende workshops verzorgd, onder andere de workshop 'Kennis waarborgen en ontwikkelen wijkteams' door Movisie-adviseur Annelies Kooiman en Mirella van den Burg. Over welke algemene en specifieke kennis moet ons (wijk)team beschikken? Welke kennis wordt gemist en hoe waarborgen we deze kennis in een ontwikkel- of scholingsplan zodat inwoners zich écht begrepen en geholpen voelen? Tijdens deze workshop gaan we in gesprek aan de hand van de kennisbouwstenen.