Nederlands-Vlaamse werkveldconferentie Mensenrechten in het sociaal werk

Op vrijdag 22 november van 10.00 tot 14.30 uur organiseert de Hogeschool Rotterdam de Nederlands-Vlaamse werkveldconferentie Mensenrechten in het sociaal werk. Lou Repetur, expert sociale innovatie bij Movisie leidt de dag.

In aansluiting op het manifest en actieplan 'Stel mensenrechten centraal in het sociaal werk', biedt deze dag de mogelijkheid om kennis te delen over de wijze waarop wij invulling geven in de dagelijkse (onderwijs)praktijk aan het sociaal werk als mensenrechten-beroep. Movisie is één van de ondertekenaars van het manifest.

Het programma bevat naast drie gastsprekers twee gespreksronden en een lunch. Bij inschrijving kun je aangeven of je wel of niet een eigen praktijkvoorbeeld wilt inbrengen en wat het onderwerp of thema is. Jouw onderwerp wordt daarmee een onderdeel van het programma in de gespreksronden. Het definitieve programma van de werkveldconferentie wordt op 15 november 2019 onder de deelnemers verspreid.

Deelname aan de werkveldconferentie, incl., lunch is gratis; het maximale aantal deelnemers is 80 (vol=vol).

Meld je aan

Programma

Inloop 09.30 uur - aanvang 10.00 uur
Einde 14.30 uur

Gastsprekers:
Lector Quirine Eijkman, werkzaam aan de Hogeschool Utrecht/College voor de rechten voor de Mens. Onderwerp: toegang tot het recht en juridische zelfredzaamheid.
Vlaams deskundigenpanel: Vandekinderen (Universiteit Gent), C., Verstraet , A., Brabandt , A., Van Vlem G., & Reynaert, D (Hogeschool Gent). Onderwerp: De comeback van voedselondersteuning als armoedebestrijdingsstrategie.
Ervaringsdeskundige over re-integratie in de maatschappij.

Er zijn twee gespreksronden met in de pauze een lunch.

Locatie: Symposiumzaal Hogeschool Rotterdam.