Netwerkbijeenkomst decentralisaties

10 november 2014

Gemeenten krijgen in 2015 een grotere verantwoordelijkheid op het terrein van jeugdzorg, werk & inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Wat behelzen deze veranderingen precies en hoe is de voortgang? Hoe hangen ze samen met het werkveld van publieke gezondheid? Welke mogelijke verbindingen zijn er te leggen tussen gezond en sociaal, zodat de mensen waar het om draait nóg beter af zijn? Kom naar een van de netwerkbijeenkomsten over dit thema, speciaal bedoeld voor professionals die op coördinerend niveau opereren. De bijeenkomsten vinden plaats op 10 november (Eindhoven) en 18 november (Amersfoort). De organisatie is in handen van het RIVM Centrum Gezond Leven, Movisie en GGD GHOR Nederland.

Ondersteuning dichtbij mensen

De drie decentralisaties van rijk naar gemeenten hebben onder andere als doel dat inwoners van Nederland meer zelf kunnen doen en meer participeren in hun eigen buurt. Het is de bedoeling om mensen daarbij op een samenhangende manier te ondersteunen: niet in ‘hokjes’, maar integraal. Iemand die zich bijvoorbeeld vaak meldt bij de huisarts, is mogelijk beter geholpen met een sociale (vrijwilligers-)activiteit dan met weer een strip pillen. Bij doorvragen kan ook blijken dat schulden en een echtscheiding thuis problemen veroorzaken. Kortom: vroegtijdig en dichtbij de burger ondersteuning organiseren – dan wordt het beter en goedkoper, luidt de gedachte.

Voor wie?

De netwerkbijeenkomsten zijn bedoeld voor professionals publieke gezondheid (werkend bij onder meer GGD’en, sportserviceorganisaties, thuiszorgorganisaties en verslavingszorg) en professionals uit het sociale domein (veelal werkend bij welzijnsorganisaties). We richten ons op professionals die op coördinerend niveau opereren; denk aan teamhoofden, projectleiders, programmanagers, beleidsadviseurs, etcetera.

Meer lezen en aanmelden. Bekijk ook de pagina Sociaal en Gezond voor meer bijeenkomsten en publicaties op dit gebied.

Datum

10 november en 18 november

Locatie

Einhoven