Onbegrepen gedrag in de wijk: hoe help je omwonenden?

Webinar: dinsdag 31 oktober 12.00 - 13.00

De afgelopen jaren is veel geleerd over onbegrepen gedrag en de aanwezigheid van psychisch kwetsbare mensen in de wijk. Zo weten we nu steeds meer over wat er met deze mensen aan de hand is, wat zij nodig hebben, welke invloed hun aanwezigheid in de wijk heeft en hoe professionals hen laagdrempelig kunnen helpen. Maar hoe kunnen we de omwonenden ook horen en helpen? Wat is de positie van het meldpunt niet-accuut, wat doe een wijk-GGD’er en hoe kunnen spanningen in de wijk worden verminderd?

Aanmelden

Twee weken na de webinar, op dinsdag 14 november van 12 tot 13 uur, vindt er een online vragenuurtje plaats. Je moet je voor de webinar en het vragenuurtje apart aanmelden.

Op deze pagina meld je je eenvoudig voor beiden online bijeenkomsten aan

Accreditatie

De webinar en het bijbehorende vragenuurtje zijn geaccrediteerd door het SKJ en Registerplein en leveren samen 2 punten op. Deelname aan beide online bijeenkomsten is verplicht om de punten toegekend te krijgen. 

Dit webinar is onderdeel van de reeks ‘Opgaven in de aanpak van multiproblematiek succesvol aanpakken’, georganiseerd door het NJi, Movisie, Trimbos-instituut en het CCV. Meer informatie

logo