Online bijeenkomst: alleenstaande minderjarige vluchtelingen en financiële zelfredzaamheid

Op 1 juni 2021 organiseren Kennisinstituut Integratie & Samenleving (KIS), Stichting SAMAH en Movisie (Landelijke Aanpak 16-27) een online sessie over het bevorderen van de financiële zelfredzaamheid onder alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv’s) in Nederland. Welke factoren belemmeren de (weg naar) financiële zelfredzaamheid en welke mogelijkheden zijn er om deze te bevorderen? En wat kunt u als gemeente en/of betrokken organisatie doen om deze jongeren hierin te ondersteunen?

Op je achttiende verjaardag word je in Nederland officieel financieel zelfstandig. Voor iedereen een uitdagende mijlpaal. Zaken als een eigen DigiD aanvragen en een zorgverzekering regelen zijn voor veel jongeren behoorlijk ingewikkeld. Dat geldt helemaal voor amv’s. Hun achtergrond is totaal anders en bovendien is bij deze groep de zogenoemde 18-/18+ knip veel groter. Ze zijn vaak nog niet zo lang in een nieuw land met onbekende wet- en regelgeving en geen sociaal vangnet. Als een alleenstaande vluchteling achttien wordt, verdwijnen de beschermende vleugels van de jeugdzorg of Nidos – dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling. Nidos draagt de begeleiding dan over aan de gemeente. En de begeleiding verschilt per gemeente. Hoe richt je dan je leven in en zorg je dat geldzaken goed geregeld zijn? Amv’s komen voor flink wat uitdagingen te staan op hun pad richting een financieel zelfredzaam bestaan. 

Tijdens deze bijeenkomst gaan we hier vanuit verschillende perspectieven op in. We verwachten dat je aan het eind van deze bijeenkomst een beter beeld hebt van de situatie rondom deze jongeren met betrekking tot hun financiële zelfredzaamheid, welke factoren deze belemmeren én welke mogelijkheden er zijn om deze bevorderen. Daarnaast geven we inzichten en handvatten mee waar je binnen jouw gemeente of organisatie mee aan de slag kunt. 

Onlangs is het rapport ‘Desnoods eet ik twee weken brood met pindakaas’ verschenen. Hierin is gekeken hoe de financiële zelfredzaamheid van amv’s kan worden vergroot in de overgang naar volwassenheid. We bespreken een aantal belangrijke bevindingen uit dit rapport tijdens de bijeenkomst.

Voor wie

Deze bijeenkomst richt zich op sociaal professionals, beleidsmakers van gemeentes en geïnteresseerden. 

Doel

Gemeenten, professionals en andere betrokken organisaties aanknopingspunten bieden om beleid en uitvoering beter in te richten, zodat de financiële zelfredzaamheid in overgang van 18- naar 18+ voor deze jongeren soepeler verloopt.

Kort programma

•    Inleiding rapport ‘Desnoods eet ik twee weken brood met pindakaas’ - Movisie
•    Financiële situatie amv’s, signalen uit de praktijk – Stichting SAMAH
•    Ervaringsdeskundige aan het woord
•    Praktijk aan het woord – organisatie die met deze jongeren werkt
•    Uitwisseling in groepen

Aanmelden

Komt u ook? Vul dan onderstaand formulier in. Deelname is gratis.

Online bijeenkomst alleenstaande minderjarige vluchtelingen en financiële zelfredzaamheid