Online bijeenkomst: inzetten erkende interventies in het sociaal domein

Dinsdagmiddag 9 juli organiseren Kenniscentrum Sport & Bewegen en Movisie gezamenlijk een online bijeenkomst over het inzetten van erkende interventies in het sociaal domein. Wat zijn erkende interventies precies? En hoe kun je ze als beleidsmaker/sociaal professional inzetten in het sociaal domein?

Kenniscentrum Sport & Bewegen en Movisie maken, samen met vier andere kenniscentra, deel uit van het Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies. In dit samenwerkingsverband zijn landelijk afspraken gemaakt over het erkennen van interventies. 

Robert Boezeman (Kenniscentrum Sport & Bewegen) en Roos van Wijngaarden (Movisie) gaan in op het erkenningstraject en de verschillende databanken erkende interventies. Zij focussen zich daarbij op het inzetten van erkende interventies in het sociaal domein. Zo krijg je als professional in het sociaal domein handvatten mee voor het inzetten van erkende interventies in je eigen lokale context.

Tijdens de bijeenkomst zal er ruimte zijn om vragen te stellen. Mocht je van tevoren al vragen hebben, dan kun je die hier alvast stellen of een mail sturen. De gestelde vragen zullen we meenemen in het voorbereiden van de sessie.

Aanmelden