Online bijeenkomst: Transitiearena Waardevol werk

Vernieuwing in arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk (10 februari)

De transformatie is nog steeds in volle gang. Arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk krijgen een nieuwe invulling. Kaders verschuiven en veranderen en nieuwe spelers zijn op het speelveld verschenen. Het is nu tijd voor het oude loslaten en experimenteren met nieuwe vormen en verbindingen. En op zoek gaan naar ruimte voor vernieuwing en verandering en hoofd bieden aan de uitdagingen. Op woensdag 10 februari 2020 is er weer een online bijeenkomst.

De open Transitiearena vernieuwing in arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk biedt deelnemers sinds eind 2014 de gelegenheid om vernieuwing en verandering met elkaar te delen, experimenten te volgen en samen vooruit te kijken. Het is een vorm van kennisuitwisseling en –deling en het gezamenlijk zoeken naar nieuwe 'rules of the game'. Het bijeen brengen van verschillende perspectieven: aanbieders, deelnemers, cliënten, beleidsmakers, onderzoekers, staat centraal. Doel is het stimuleren van vernieuwing en verandering, experimenten uitwisselen en volgen, vraagstukken delen en bespreken en de opgedane kennis verspreiden.

We starten om 10:00 (inloop digitaal vanaf 9:50) tot 11:30.

Programma

  • 09:50-10:00 uur Digitale inloop
  • 10:00-10:15 uur Aftrap en korte introductie transitiearena
  • 10:15-10:45 uur Delen van inspirerende verhalen uit de praktijk
  • 10:45-11:15 uur Verdieping en uitwisseling aan virtuele tafels
  • 11:15-11:30 uur Korte terugkoppeling en vooruitblik

Thema’s

  • Co-creatie: hoe kom je tot een goed lokaal samenspel en samenwerking met alle betrokken partijen?
  • Integrale aanpak: hoe kom je tot een integrale aanpak en verbindt je verschillende domeinen, wetten en budgetten?
  • Inclusie: hoe geef je inclusie vorm en werk je vanuit vraag en perspectief van de deelnemer?
  • Innovatie: hoe creëer je ruimte voor experimenten en innovatieve aanpakken met als doel werken aan duurzame, positieve verandering?
  • Hoe kun je op dit thema een lerende gemeente of organisatie zijn?

Wat gaan we doen?

We leiden we de bijeenkomst in met een korte uitleg over de transitietheorie van Drift en een aantal actualiteiten. Daarna twee vernieuwende voorbeelden uit de praktijk en vervolgens in groepen uiteen om verder te verdiepen en uit te wisselen.

Onder de loep?

Heb jij ook een mooi (lokaal) praktijkvoorbeeld? En wil je deze onder de loep nemen, meer bekendheid geven, kijken waarom het goed werkt en juist ook de dingen bespreken die minder goed gaan? Meld jouw praktijkvoorbeeld aan door een mail te sturen naar Marjet van Houten en Ellen van Elswijk. Elk praktijkvoorbeeld presenteert zich kort (max. 15 minuten) waarbij het praktijkvoorbeeld, de vernieuwing, dilemma’s en uitdagingen geschetst worden. Tijdens de gesprekstafels gaan we hier vervolgens in kleinere groepen dieper op in.

Transitiearena Waardevol werk (10 februari)