Live bijeenkomst: Transitiearena Waardevol werk

Vernieuwing in arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk (7 september)

Een nieuwe kijk op waarde van werk ontstaat. Op het terrein van arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk verschuiven en veranderen de kaders en nieuwe spelers verschijnen op het speelveld. Het is tijd op zoek te gaan naar ruimte voor vernieuwing en verandering. Het oude loslaten en experimenteren met nieuwe vormen en verbindingen.

De open Transitiearena Waardevol werk (voorheen vernieuwing in arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk) biedt deelnemers sinds eind 2014 de gelegenheid om vernieuwing en verandering rondom arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk met elkaar te delen, experimenten te volgen en samen vooruit te kijken. We zoeken naar een nieuwe invulling van wat we Waardevol werken zijn gaan noemen. Waardevol vanwege de waarde die het voor mensen zelf heeft, waardevol omdat het ook voor de samenleving allerlei opbrengsten heeft en waardevol omdat het de realisatie is van een belangrijke maatschappelijke waarde: echte inclusie.

Wat is de transitiearena?

Het is een vorm van kennisuitwisseling en –deling en het gezamenlijk zoeken naar nieuwe 'rules of the game'. Het bijeen brengen van verschillende perspectieven: aanbieders, deelnemers, cliënten, beleidsmakers, onderzoekers, staat centraal. Doel is het stimuleren van vernieuwing en verandering, experimenten uitwisselen en volgen, vraagstukken delen en bespreken en de opgedane kennis verspreiden.

Wat gaan we doen?

Thema’s die bijvoorbeeld tijdens de transitiearena aan de orde komen:

 • Co-creatie: hoe kom je tot een goed lokaal samenspel en samenwerking met alle betrokken partijen?
 • Integrale aanpak: hoe kom je tot een integrale aanpak en verbindt je verschillende domeinen, wetten en budgetten?
 • Inclusie: hoe geef je inclusie vorm en werk je vanuit vraag en perspectief van de deelnemer?
 • Innovatie: hoe creëer je ruimte voor experimenten en innovatieve aanpakken met als doel werken aan duurzame, positieve verandering?
 • Hoe kun je op dit thema een lerende gemeente of organisatie zijn?

We leiden de bijeenkomst in met een korte uitleg over de transitietheorie van Drift en een aantal actualiteiten. Daarna twee vernieuwende voorbeelden uit de praktijk en vervolgens in groepen uiteen om verder te verdiepen en uit te wisselen.
We starten om 10:00 (inloop vanaf 9:30) tot 12:45 met afsluitend een lunch tot 13:30 bij The Colour Kitchen Zuilen, Pr. Christinalaan 1, 3554 JL in Utrecht.

Programma

 • 09:30-10:00 Inloop met koffie en thee
 • 10:00-10:30 Aftrap en korte terugblik
 • 10:30-11:15 Delen van inspirerende verhalen uit de praktijk
 • 11:15-12:30 Verdieping aan tafels
 • 12:30-12:45 Terugkoppeling en vooruitblik
 • 12:45-13:30 Afsluitende lunch

Onder de loep?

Voor onze bijeenkomsten zijn we altijd op zoek naar goede praktijkvoorbeelden die een korte presentatie willen geven. Heb jij een goed voorbeeld en wil je deze tijdens een van de bijeenkomsten presenteren? Stuur dan een mail naar Sharon Koks-den Outer. Elk praktijkvoorbeeld presenteert zich kort (max. 10 minuten, 5 min plenair vragen) waarbij het praktijkvoorbeeld, de vernieuwing, dilemma’s en uitdagingen geschetst worden. Tijdens de gesprekstafels gaan we hier vervolgens in kleinere groepen dieper op in.

Aanmelden Open transitiearena Waardevol werk 7 september