Online lancering Expertisepunt Basisvaardigheden

Samenwerken voor laaggeletterden

Op donderdag 29 oktober is de officiële lancering van het Expertisepunt Basisvaardigheden. Deze bijeenkomst is voor organisaties, professionals en vrijwilligers die zich inzetten om basisvaardigheden van laaggeletterden te versterken.

In Nederland hebben 2.5 miljoen mensen vanaf 16 jaar moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. Verschillende organisaties ondersteunen deze mensen bij het versterken van basisvaardigheden. Het Expertisepunt Basisvaardigheden wil deze organisaties verbinden en ondersteunen en kennisuitwisseling stimuleren. 

Op 29 oktober presenteert het Expertisepunt Basisvaardigheden zichzelf tijdens een online bijeenkomst. Waarom is een Expertisepunt Basisvaardigheden nodig? Welke plannen heeft het voor de komende jaren? Wat kunnen de doelgroepen en hun organisaties halen bij het expertisepunt? En: wat verwachten zij van het expertisepunt? Deze vragen staan centraal op de bijeenkomst.

Direct aanmelden

Ook nodigen we je uit om tijdens de bijeenkomst mee te denken over de nieuwe subsidieregeling van ‘Tel Mee met Taal’. Tijdens de bijeenkomst leggen we de aanwezigen daarover een aantal stellingen voor.

Doelgroep

De bijeenkomst is bedoeld voor de zeven doelgroepen van het expertisepunt: ervaringsdeskundigen, docenten, werkgevers, beleidmakers, welzijnswerkers, wetenschappers en vrijwilligers die zich inzetten om de basisvaardigheden van laaggeletterden te versterken.

Programma

De bijeenkomst duurt van 13:00 tot 14:30 uur.

  • Welkom en aftrap door dagvoorzitter Evert van Rest (Movisie)
  • Introductie Expertisepunt Basisvaardigheden door Ernestine Schipper (Stichting Lezen en Schrijven) en Ilse Zwart (Movisie)
  • Feestelijke presentatie van de huisstijl van Expertisepunt Basisvaardigheden
  • Video: een ervaringsdeskundige vertelt
  • Gesproken bijdrage ‘De impact van het coronavirus op laaggeletterden’ 
  • Vlog ‘Waarom een Expertisepunt Basisvaardigheden?’ van betrokken bewindspersoon ministerie van OCW (onder voorbehoud)
  • Consultatieronde over de over nieuwe subsidieregeling van ‘Tel Mee met Taal’.
  • Afsluiting

De bijeenkomst is te volgen via Teams. Lees het persbericht. Meer informatie: Tess Renkens, t.renkens@movisie.nl, 06-55440634.

Online lancering Expertisepunt Basisvaardigheden