Online leerbijeenkomst: Eenzaamheid onder jongeren

Ook in 2021 organiseren we weer, in samenwerking met het Actieprogramma Een tegen Eenzaamheid, leerbijeenkomsten over de aanpak van eenzaamheid door gemeenten. Tijdens de eerste bijeenkomst van dit jaar staat eenzaamheid onder jongeren centraal. Samen brengen we de stand van zaken rondom dit thema in beeld, laten we goede voorbeelden hun verhaal vertellen en wisselen we ervaringen uit met elkaar.

Eenzaamheid onder jongeren

De laatste jaren is het onderwerp eenzaamheid onder jongeren steeds meer in de schijnwerpers komen te staan. Steeds meer gemeenten kiezen ervoor om ook aandacht voor jongeren te hebben binnen hun aanpak. Kennis over eenzaamheid onder jongeren is echter versnipperd en hoe we er in Nederland voor staan op dit thema is onduidelijk. Movisie besloot daarom om de actuele stand van zaken voor wat betreft beleid, praktijk en onderzoek in kaart te brengen, zodat voor gemeenten en de uitvoerende praktijk helder is waar we staan en welke uitdagingen er in het verschiet liggen. 

Tijdens deze leerbijeenkomst zal Movisie je eerst meenemen in de belangrijkste inzichten uit deze verkenning. Daarna gaan wij in gesprek met een gemeente, een jongerenwerker en een jongere om vanuit verschillende perspectieven ervaringen op te halen en goede voorbeelden te delen. 

Voor wie

De leerbijeenkomsten zijn dit jaar gericht op zowel beleidsmedewerkers van gemeenten (sociaal domein) als projectleiders van gemeentebrede netwerken of coalities. Vanwege een beperkt aantal plaatsen kijken we bij de aanmelding of je tot de doelgroep behoort. 

Tijd en locatie

Dinsdag 18 mei van 14.00-16.30 online via Zoom. De linkt volgt later.

Programma

 • Van 13:50 tot 14:00 - Inloop
 • Vanaf 14:00 - Welkom en start programma:
  • Inleiding Verkenning Eenzaamheid onder jongeren (link volgt) Jan Willem van de Maat
  • Interview met een jongere, jongerenwerker en beleidsadviseur van een gemeente
  • Pauze
  • Uitwisselen in groepen
  • Korte terugkoppeling
  • Hoe verder?
 • 16:30 - Afsluiting

Aanmelden

Kom je ook? Vul dan het aanmeldformulier hieronder in. Deelname is gratis.

Eenzaamheid onder jongeren - bijeenkomst 18 mei