Online sessie over Peer-supported Open Dialogue: een werkwijze voor complexe en vastgelopen situaties

Mensen met terugkerende psychische problemen wonen steeds vaker gewoon thuis met de nodige zorg en begeleiding. Dit vraagt niet alleen een omslag voor mensen zelf, maar ook van de kennis, houding en vaardigheden van bijvoorbeeld wijkteams en OGGZ-teams. Peer-supported Open Dialogue is een waardevolle aanpak die bij deze omslag kan helpen. Wat houdt deze aanpak precies in en hoe kunnen wijkteams en OGGZ deze werkwijze benutten? 

In deze online lunchsessie op 20 september van 12.00 - 13.00 uur nemen we je mee in de werkwijze Peer-supported Open Dialogue (POD). Met de mens om wie het gaat als vertrekpunt gaan we samen met jou kijken hoe deze aanpak werkt.  

Leestip | Interview met Dienke Boertien over Peer-supported Open Dialogue

Peer-supported Open Dialogue 

Peer-supported Open Dialogue is een innovatieve werkwijze, passend bij een ambulante setting met ruimte voor alle perspectieven om samen met cliënt, naasten en hulpverleners te zoeken naar écht helpende zorg of ondersteuning. Het denken met in plaats van denken over samen met het netwerk staat daarbij centraal. POD is als werkwijze in te zetten bij complexe en vastgelopen situaties. Het geeft handvatten om in geval van complexe ontwrichting bij te dragen aan een betere kwaliteit van leven van de mensen om wie het gaat. 

Programma

  • Welkom, doel en programma 
  • De kracht van Peer-supported Open Dialogue (POD) 
  • Toelichting door Dienke Boertien, stafmedewerker Herstel en Ervaringsdeskundigheid bij Kenniscentrum Phrenos en ervaringsdeskundige Sanna Martha  
  • Reflectieoefening 
  • Afsluiting  

Meld je hieronder direct aan voor deze online sessie.

Online sessie over Peer-supported Open Dialogue

20 september van 12.00 - 13.00 uur