Online Transitiearena Waardevol werk - thema: nuggers

Vernieuwing in arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk

De transformatie is nog steeds in volle gang. Arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk krijgen een nieuwe invulling. Kaders verschuiven en veranderen en nieuwe spelers zijn op het speelveld verschenen. Het is nu tijd voor het oude loslaten en experimenteren met nieuwe vormen en verbindingen. En op zoek gaan naar ruimte voor vernieuwing en verandering en hoofd bieden aan de uitdagingen. Op woensdag 8 februari 2023 is er weer een bijeenkomst.

De open Transitiearena Waardevol Werk (voorheen vernieuwing in arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk) biedt deelnemers sinds eind 2014 de gelegenheid om vernieuwing en verandering met elkaar te delen, experimenten te volgen en samen vooruit te kijken. Het is een vorm van kennisuitwisseling en –deling en het gezamenlijk zoeken naar nieuwe 'rules of the game'. Het bijeenbrengen van verschillende perspectieven: aanbieders, deelnemers, cliënten, beleidsmakers, onderzoekers, staat centraal. Doel is het stimuleren van vernieuwing en verandering, experimenten uitwisselen en volgen, vraagstukken delen en bespreken en de opgedane kennis verspreiden. De transitiearena zal op 8 februari 2023 online worden gehouden via Zoom. De bevestigingslink ontvangt u een paar dagen voor de bijeenkomst. 

Programma

 • 10:00-10:30 Aftrap en korte terugblik, inleiding over niet-uitkeringsgerechtigde (nuggers) (jonge) mensen met een beperking  
 • 10:30-11:00 Delen van inspirerende verhalen uit de praktijk en korte vragen 
  - Emma at Work 
  - Onbeperktaandeslag.nl 
 • 11:00-11:05 Pauze, daarna automatisch starten in breakout rooms 
 • 11:05-11:40 Verdieping in breakout rooms 
 • 11:40-12:00 Plenaire terugkoppeling en vooruitblik 

Thema's

 • Co-creatie: hoe kom je tot een goed lokaal samenspel en samenwerking met alle betrokken partijen?
 • Integrale aanpak: hoe kom je tot een integrale aanpak en verbindt je verschillende domeinen, wetten en budgetten?
 • Inclusie: hoe geef je inclusie vorm en werk je vanuit vraag en perspectief van de deelnemer?
 • Innovatie: hoe creëer je ruimte voor experimenten en innovatieve aanpakken met als doel werken aan duurzame, positieve verandering?
 • Hoe kun je op dit thema een lerende gemeente of organisatie zijn?

Wat is de transitiearena?

Het is een vorm van kennisuitwisseling en –deling en het gezamenlijk zoeken naar nieuwe 'rules of the game'. Het bijeen brengen van verschillende perspectieven: aanbieders, deelnemers, cliënten, beleidsmakers, onderzoekers, staat centraal. Doel is het stimuleren van vernieuwing en verandering, experimenten uitwisselen en volgen, vraagstukken delen en bespreken en de opgedane kennis verspreiden.

Wat gaan we doen?

We leiden we de bijeenkomst in met een korte uitleg over de transitietheorie van Drift en een aantal actualiteiten. Daarna twee vernieuwende voorbeelden uit de praktijk en vervolgens in groepen uiteen om verder te verdiepen en uit te wisselen.

  Onder de loep

  Heb jij ook een mooi (lokaal) praktijkvoorbeeld? En wil je deze volgende keer onder de loep nemen, meer bekendheid geven, kijken waarom het goed werkt en juist ook de dingen bespreken die minder goed gaan? Meld jouw praktijkvoorbeeld aan door een mail te sturen naar Sharon Koks-den Outer (s.koks-denouter@movisie.nl). Elk praktijkvoorbeeld presenteert zich kort (max. 15 minuten) waarbij het praktijkvoorbeeld, de vernieuwing, dilemma’s en uitdagingen geschetst worden. Tijdens de breakout rooms gaan we hier vervolgens in kleinere groepen dieper op in.

  Aanmelden

  Meld je vóór 3 februari 2023 aan via de onderstaand formulier. Je ontvangt een bevestiging met Zoomlink ongeveer 2 dagen voor de online bijeenkomst. We hopen je op de transitiearena online te zien! Graag ontvangen we een afmeldbericht als je onverhoopt toch niet deel kan nemen via s.koks-denouter@movisie.nl

  Meer lezen over het thema nuggers?

  Lees het interview met Sharon Koks-den Outer: Meer aandacht nodig voor jonge nuggers met een arbeidsbeperking

  Transitiearena Waardevol werk (online)