Online vervolgsessie Heropening dagbesteding

Movisie organiseert op woensdag 27 mei 2020 van 13:00 tot 14:30 een online meeting waarin we verder met elkaar in gesprek gaan over dagbesteding tijdens de coronacrisis: ervaringen uitwisselen, informatie en ideeën met elkaar delen en sparren over vraagstukken en mogelijke oplossingen.

Op 9 en 30 april heeft Movisie bijeenkomsten georganiseerd over dagbesteding tijdens de corona crisis. De eerste bijeenkomst over alternatieven na de sluiting van veel dagbestedingslocaties en de tweede over hoe in de praktijk aan de slag met de richtlijn dagbesteding van het ministerie van VWS. Deze bijeenkomsten leverden veel informatie op, maar ook vragen en behoefte om verder met elkaar in gesprek te gaan. Inmiddels zijn we enkele weken verder en zijn er op veel plekken eerste stappen gezet, protocollen en stappenplannen gemaakt of in de maak en de eerste deuren weer geopend. Tijd om hierover verder met elkaar in gesprek te gaan.

Belangrijk voor de volgende bijeenkomst is dat de focus niet zozeer ligt op dagbesteding waar vooral het (ver)zorg(ende) aspect centraal staat, zoals voor ouderen en dementerenden, maar meer de ontwikkelingsgerichte en arbeidsmatige dagbesteding. Dit om verkeerde verwachtingen te voorkomen. Meld je hieronder aan. Je ontvangt een dag van tevoren een bevestiging met een link naar de online meeting. Aanmelden kan tot en met 26 mei. Heb je vragen? Neem dan contact op met Elly Ijland.

Oproep

Heb je stappenplannen, protocollen of richtlijnen van jezelf of anderen met betrekking tot (her)openen of op alternatieve wijze voortzetten van dagbesteding die je met ons en anderen wilt delen, mail ze naar Elly Ijland. Wij kunnen deze dan inbrengen in de sessie en verzamelen op onze website in het Corona dossier rondom dagbesteding.

Aanmelden Online vervolgsessie heropening dagbesteding