Online werksessie - Vanuit ervaringsdeskundig perspectief bezien: Energiearmoede structureel oplossen

In deze online werksessie op 22 september van 10.00 - 12.00 uur nemen ervaringsdeskundigen, beleidsmedewerkers, onderzoekers, brancheorganisaties en sociaal professionals ons mee in het vraagstuk rondom energiearmoede. Met de mens om wie het gaat als vertrekpunt gaan we kijken hoe we dit op kunnen lossen. We gaan aan de slag met creatieve opdrachten om te komen tot sociale innovaties. En sluiten af met een samenvatting met de oplossingsrichtingen die naar voren zijn gekomen. En we bepalen samen de stappen voor een vervolg.

‘Rebecca – werkende moeder met luchtwegklachten en een volwassen chronisch zieke zoon, wonend in een sociale huurwoning, label E – doet haar verwarming niet meer aan en wast en doucht tegenwoordig met koud water. De was droogt nauwelijks meer, het huis wordt steeds vochtiger en de kans op schimmel steeds groter. Met alle gezondheidsgevolgen van dien.’ Uit: Bestaanszekerheid staat ernstig onder druk!

De cijfers liegen er niet om: volgens het NIBUD komt 38 procent van de Nederlandse huishoudens moeilijk tot zeer moeilijk rond. Energiearmoede voert de druk op deze huishoudens nog eens extra op. Dit treft zowel huishoudens die financieel toch al worstelden als huishoudens die het tot voor kort nog net wel lukte om rond te komen. Beide groepen hebben daarnaast geen middelen om te investeren in zonnepanelen, isolatie of warmtepompen; verlichting van de energierekening op korte termijn, ligt dan ook buiten hun handbereik. Het onderwerp staat hoog op de agenda. Het Rijk doet een en ander om de gevolgen te verzachten, maar structurele oplossingen blijven uit. Hoe kunnen we deze impasse doorbreken?

Praat met ons mee en meld je hieronder direct aan voor deze online sessie.

Aanmeldformulier Energiearmoede structureel oplossen

Online werksessie Vanuit ervaringsdeskundig perspectief bezien: Energiearmoede structureel oplossen. 22 september van 10.00 - 12.00 uur.