Online workshop: Aansluiten bij initiatieven in de wijk

Bij Presikhaaf University wordt met sport en onderwijs als vervlochten rode draad ingezet op talentontwikkeling voor jongeren in de Arnhemse wijk Presikhaaf. Door gedeelde ervaringen en identiteit houden initiatiefnemers haarfijn de balans tussen opvoeden, inspireren en het aanboren van de eigen inbreng en verantwoordelijkheid van de jongeren. In deze workshop laten de initiatiefnemers zien hoe zij aansluiten bij de leefwereld van de inwoners in de wijk en wordt ingegaan op het samenspel met de gemeente.

Deze workshop is onderdeel van een reeks online workshops Structureel denken en werken vanuit de leefwereld, die Movisie in 2024 organiseert.

Lees meer: Presikhaaf University en Sport als middel.

Wat is de aanpak in de workshops?

‘In elke workshop staat een praktijkvoorbeeld centraal dat we samen verkennen. En we gaan met de gemeenten aan de slag met de vele vragen waar ze mee worstelen. Bijvoorbeeld hoe ze binnen de organisatie ruimte kunnen maken voor ervaringskennis. Of hoe ze de juiste participatievormen vinden om álle relevante groepen inwoners te bereiken. En hoe ze kunnen omgaan met tegenstrijdige behoeftes van inwoners. In de workshops halen we met enkele reflectievragen op welke vraagstukken verder leven bij de deelnemers en welke behoeften zij hebben om hiermee aan de slag te gaan. Op basis daarvan bepalen we de verdere programmering. Samen met deelnemers onderzoeken we wat nodig is om structureel te gaan denken en werken vanuit de leefwereld. Na elke workshop publiceren we een artikel met inzichten en geleerde lessen.’

Meld je via het onderstaande formulier aan voor deze workshop.

Workshop 3: aansluiten bij initiatieven in de wijk - 4 juli 2024