Online workshop Anders verantwoorden: monitoring bekeken vanuit de praktijk

Je kunt je niet meer aanmelden voor deze workshop

Gemeenten verkeren door corona en oplopende schulden in zwaar weer. Gemeenten moeten de zorg betaalbaar houden, maar willen voorkomen dat ze nu iets afbreken wat de identiteit en sociale kwaliteit van de samenleving raakt én wat hen op de lange termijn geld gaat kosten. Ze willen zoveel mogelijk keuzes maken die de transformatie bevorderen en de kwaliteit van de zorg op peil houden, ook op de lange termijn. Naar die mogelijkheden zijn ze op zoek. Hoe het wel kan laat Movisie zien in vier gratis workshops voor iedereen die meer grip wil krijgen op het sociaal domein. Dit is de tweede workshop door Annette van den Bosch en René Broekroelofs.

Let op: de workshop zit vol, je kunt je niet meer aanmelden

'Verantwoording draagt op dit moment onvoldoende bij aan betere zorg en ondersteuning', schreef de RVS in haar rapport Blijk van Vertrouwen. Nog te vaak bepalen gemeenten van bovenaf het volgen en registeren van de resultaten van het werk van wijkteams en sociaal professionals en die ervaren het vooral als administratieve last. Hoe kan het beter? Maak in deze workshop kennis met monitoring vanuit het perspectief van de professionals. Hoe duiden en gebruiken professionals bijvoorbeeld zelf deze informatie in de dagelijkse praktijk? En hoe kun je monitoring echt laten bijdragen aan een betere zorg en ondersteuning?

Praktische informatie

Datum: 3 december 2020
Tijdstip: 15:30-16:30 uur
Plaats: Online
Prijs: Gratis
Voor wie: Gemeenten, sociaal professionals en andere geïnteresseerden

Lees meer over de vier workshops in dit artikel