Online workshop: de ervaringsraad en denktank als bron van ervaringskennis

Een ervaringsraad of een denktank is een manier om ervaringskennis toegankelijk te maken binnen de gemeente. Een ervaringsraad kan ervaringskennis een onafhankelijke en gelijkwaardige rol laten vervullen voor beleid. In deze workshop wordt ingezoomd op het concept ervaringsraad met verschillende voorbeelden. Ook wordt ingegaan op de denktank van de gemeente Rhenen. Deze denktank wordt gevormd door acht inwoners met heel verschillende achtergronden. Zij spelen een belangrijke rol bij het veranderen van de manier waarop wordt gesproken over mensen die met armoede te maken hebben en de vooroordelen die ook hun weerslag binnen beleid hebben.

Deze workshop is onderdeel van een reeks online workshops Structureel denken en werken vanuit de leefwereld, die Movisie in 2024 organiseert.

Lees meer: Ervaringsraad: ‘Laat de ervaringen van mensen écht meetellen’ | Movisie en Digitale publicaties | Movisie | Ervaringskennis

Wat is de aanpak in de workshops?

‘In elke workshop staat een praktijkvoorbeeld centraal dat we samen verkennen. En we gaan met de gemeenten aan de slag met de vele vragen waar ze mee worstelen. Bijvoorbeeld hoe ze binnen de organisatie ruimte kunnen maken voor ervaringskennis. Of hoe ze de juiste participatievormen vinden om álle relevante groepen inwoners te bereiken. En hoe ze kunnen omgaan met tegenstrijdige behoeftes van inwoners. In de workshops halen we met enkele reflectievragen op welke vraagstukken verder leven bij de deelnemers en welke behoeften zij hebben om hiermee aan de slag te gaan. Op basis daarvan bepalen we de verdere programmering. Samen met deelnemers onderzoeken we wat nodig is om structureel te gaan denken en werken vanuit de leefwereld. Na elke workshop publiceren we een artikel met inzichten en geleerde lessen.’

Meld je via het onderstaande formulier aan voor deze workshop.

Workshop 4: de ervaringsraad en denktank als bron van ervaringskennis - 11 juli 2024