Online workshop Keuzes maken in tijden van schaarste

Je kunt je niet meer aanmelden voor deze workshop

Gemeenten verkeren door corona en oplopende schulden in zwaar weer. Gemeenten moeten de zorg betaalbaar houden, maar willen voorkomen dat ze nu iets afbreken wat de identiteit en sociale kwaliteit van de samenleving raakt én wat hen op de lange termijn geld gaat kosten. Ze willen zoveel mogelijk keuzes maken die de transformatie bevorderen en de kwaliteit van de zorg op peil houden, ook op de lange termijn. Naar die mogelijkheden zijn ze op zoek. Hoe het wel kan laat Movisie zien in vier gratis workshops voor iedereen die meer grip wil krijgen op het sociaal domein. Dit is de derde workshop over keuzes maken in tijden van schaarste.

Let op: de workshop zit vol, je kunt je niet meer aanmelden

Gemeenten staan voor lastige keuzes; ze zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van een aantal belangrijke wetten in het sociaal domein. Ze zien zich geconfronteerd met complexe sociale vraagstukken en de daarvoor beschikbare budgetten zijn al jaren onvoldoende. De gevolgen van de coronacrisis zetten de gemeentefinanciën nog verder onder druk. In deze workshop gaan we daarom met elkaar in gesprek over de wijze waarop je samen met maatschappelijke partners komt tot keuzes voor wat nodig is om de sociale kwaliteit in jouw gemeente te behouden of verstevigen, zonder daarbij de betaalbaarheid van deze keuzes uit het oog te verliezen.

Praktische informatie

Datum: 8 december 2020
Tijdstip: 15:30-17:00 uur
Plaats: Online
Prijs: Gratis
Voor wie: Gemeenten

Lees meer over de vier workshops in dit artikel