Online bijeenkomst ‘Leren van ervaring, vernieuwing in cliënt- en inwonerparticipatie’

Zorgen dat inwoners toegang hebben tot hulp en steun die ze nodig hebben. Dat armoede geen belemmering is om mee te doen. En dat mensen zich ongeacht leeftijd, beperking of achtergrond thuis voelen in hun eigen wijk. Dat vraagt een effectieve aanpak en verbetering van beleid en dienstverlening. Daarvoor is samenwerken met meer en een diversere groep inwoners en het benutten van hun ervaringskennis van groot belang. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Daarover gaat de online bijeenkomst ‘Leren van ervaring, vernieuwing in cliënt- en inwonerparticipatie’, op 18 juni.

Movisie onderzocht vijf praktijken: Someren, Zaanstad en de IJmond-gemeenten Beverwijk, Heems-kerk en Velsen. Deze gemeenten zijn al enkele jaren bezig met een nieuwe invulling van cliënt- en in-wonerparticipatie. Samenwerking met meer en een diversere groep inwoners en het benutten van hun ervaringskennis staat daarbij centraal. Essentie is om niet over, maar met mensen te praten over wat goed gaat en hoe het beter kan, zo leert het rapport ‘Beter beleid met ervaringskennis van inwoners’, dat tijdens de bijeenkomst wordt gepresenteerd. De gemeenten Someren, Zaanstad, IJmond vertellen tijdens de bijeenkomst over hun ervaringen en aanpak.

De bijeenkomst is bestemd voor inwoners die zijn betrokken bij cliënt- en inwonerparticipatie (zoals adviesraadsleden) én voor beleidsmedewerkers van gemeenten in het sociaal domein. Na afloop van de bijeenkomst hebben zij beter zicht op wat nodig is om in hun eigen praktijk te komen tot meer inclusieve cliënt- en inwonerparticipatie.

PROGRAMMA

(10.30-12.00 uur)

 • Opening en welkom
  Dagvoorzitter Karin Sok, senior adviseur Movisie
   
 • Presentatie rapport ‘Beter beleid met ervaringskennis van inwoners’
  Sanneke Verweij, adviseur van Movisie.
   
 • Ervaringen uit het veld
  Someren en Zaanstad en IJmond presenteren hun innovatieve aanpak van inwoner- en cliën-tenparticipatie. Na elke presentatie volgen enkele interviewvragen van de dagvoorzitter, onder andere op basis van (chat-vragen) van aanwezigen.
   
 • Poll onder de deelnemers
  Wat neem jij uit deze onlinebijeenkomst mee voor de eigen praktijk?
  Korte bespreking van de uitslag van de poll.
   
 • Afsluiting

Vul hieronder je gegevens in om je aan te melden voor deze bijeenkomst.

Aanmelden Onlinebijeenkomst ‘Leren van ervaring, vernieuwing in cliënt- en inwonerparticipatie’

Deze bijeenkomst vindt plaats op 18 juni 2020.