Oogstdialoog: Living labs in de wijk

Interprofessioneel samenwerken met impact

In living labs staan gezamenlijk leren én innoveren centraal. Verschillende partijen zijn betrokken: onderwijs, gemeenten, studenten, inwoners en lokale organisaties. Vaak met een gezamenlijke stip op de horizon, maar toch nét iets andere doelen en belangen. Hoe werk je daarin succesvol samen en zorg je voor verbinding met en in de wijk? En hoe zorg je daarmee voor daadwerkelijke impact en doorwerking in de praktijk? Hierover gaan wij online in gesprek aan de hand van twee inspirerende voorbeelden uit de praktijk.

Online programma

  • Introductie. Lerende praktijken & Living Labs. Huub Purmer, Inholland en Nada de Groot, Movisie
  • Presentaties. Twee inspirerende praktijkvoorbeelden over interprofessionele samenwerking & impact in Living Labs: Wijkleercentrum Meerssen, Hogeschool Zuyd, Jerome van Dongen en Hester Smeets. Studenten in PoelenburgpeldersveldInholland, Huub Purmer.
  • Uitwisseling. In groepjes gaan we in gesprek aan de hand van de presentaties en wisselen we kennis en ervaringen uit.

Voor wie?

Iedereen die betrokken is bij lerende praktijken en interprofessionele samenwerking zoals uitvoerende professionals, projectleiders, onderzoekers, managers, beleidsmedewerkers en bestuurders, ervaringsdeskundigen/inwoners, docenten en studenten.

Door wie

De werkgroep ‘Lerende praktijken’ van de Werkplaatsen Sociaal domein in samenwerking met Movisie

Datum: vrijdag 28 juni 2024
Tijd: 11.30-13.00 uur
Locatie: online

Meld je hieronder aan.

Inschrijven voor volgende bijeenkomst?

De werkgroep ‘Lerende praktijken’ organiseert nog meer bijeenkomsten over lerende praktijken. Meld je hier aan om op de hoogte gehouden te worden van volgende bijeenkomsten.

Oogstdialoog: Living labs in de wijk