Opnieuw veel belangstelling voor De Agenda van het Sociaal Werk

Digitaal festival

Dit evenement heeft inmiddels plaatsgevonden. Binnenkort plaatsen wij een verslag en filmpje over het festival. Bij de tweede editie stond de vraag centraal: met wie ben jij als sociaal werker solidair, en hoe? Naast de Marie Kamphuis-lezingen van Monique Kremer en Koen Hermans kon je dit jaar ook aan 11 bijzondere Huiskamersessies meedoen! Deelname was gratis.

Bekijk hier op 19 november tussen 13.30 en 15.15 uur de livestream

Wil je een vraag stellen aan één van de sprekers of panelleden? Doe dan mee via Zoom.

Klik hier om deel te nemen via Zoom

Bij de tweede editie van ‘De agenda van het sociaal werk’ staat de vraag centraal: met wie ben jij als sociaal werker solidair, en hoe?

Programma De agenda van het sociaal werk 2020

 

Ochtendprogramma

 • 10.30-11.30 uur: Huiskamersessies Ronde 1
 • 12.00-13.00 uur: Huiskamersessies Ronde 2

Bekijk hier de informatie over de Huiskamersessies

Middagprogramma

 • 13.30 uur: Start plenair programma door Evert van Rest
 • Welkomstwoord door Marieke Kleiboer, directeur van de directie Maatschappelijke Ondersteuning, ministerie van VWS.
 • Toelichting Marie Kamphuislezingen en stichting door Lisbeth Verharen
 • Lezing van Monique Kremer, hoogleraar Actief Burgerschap aan de UvA en voorzitter van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken
 • Spoken word intermezzo door Roziena Salihu
 • Lezing van Koen Hermans, Assistent Professor Social Work aan de KU Leuven
 • Met wie zijn sociaal werkers solidair, hoe werken zij aan solidariteit in de samenleving en wie is er eigenlijk solidair met de sociaal werkers? Een gesprek met:
  • Marcel van Eck, Sociaal werker van het jaar, werkzaam bij de buurtteam organisatie Lokalis in Utrecht en onderzoeker bij de academische werkplaats Tranzo Tilburg University
  • Mariska Meinen-Bodewits, bestuurslid van BPSW en docent Social Work aan de HAN
  • Eric van der Burg, bestuursvoorzitter Sociaal Werk Nederland
 • Afsluiting en wrap up door artiest Roziena Salihu
 • 15.15 uur: Einde

Meer informatie over Ronde 1 van de Huiskamersessies

Blokkenschema huiskamersessies Agenda van het sociaal werk

Huiskamer 1: De Buurvrouw & Buurvrouw Bus

Vanuit de huiskamer van Esmeralda de Vries, Buurvrouw & Buurvrouw Bus
De Buurvrouw & Buurvrouw Bus heeft als doel het (her)ontdekken van de rol/functie van de Buurvrouw (-man, -mens, -jongen, -meisje). Iedereen in een buurt kan iets voor elkaar betekenen want iedereen is een ‘buurvrouw’. Met de Bus brengen we mensen in verbinding met elkaar, om de onderlinge solidariteit in de wijken te vergroten. Ons concept is gratis en de vorm is vrij, we bedenken niets voor de inwoners, maar alles kan ontstaan. Het idee borduurt voort op een eerder project, het maken van een wereldrecord brekende deken die door allerlei mensen over de hele wereld (in het kader van Leeuwarden Europese Culturele hoofdstad 2018) samen werd gebreid en tot een enorme verbinding zorgde. Nu wordt met de Bus eenzelfde verbinding nagestreefd. In deze huiskamersessie gaan we in op de onderliggende principes van zulke projecten, zoals gelijkwaardigheid, verbinding, starten vanuit niets en andere principes. En je bekijkt hoe je in je eigen praktijk kunt werken vanuit die principes.

Huiskamer 2: Solidariteit tussen sociaal werkers, ook internationaal

Vanuit de huiskamer van Josien Hofs, IFSW (International Federation of Social Workers)
Sinds de coronacrisis, maar uiteraard ook daarvoor, zoeken de Europese beroepsverenigingen elkaar op bij de IFSW, de Internationale Federatie van Sociaal Werkers. Zeker nu de sociale gevolgen van de coronacrisis nationaal en internationaal duidelijk worden. We maken samen webinars en geven elkaar morele steun, en werken zo aan solidariteit tussen sociaal werkers. In deze huiskamersessie geven we daar voorbeelden van. De Marokkaanse collega’s die in april naar Nederland zouden komen zijn nu vooral druk met verstrekking van voedsel aan de allerarmsten en de opvang van aan hun lot overgelaten kinderen. We merken dat onze belangstelling hen goed doet. We kunnen wellicht iets leren van de aanpak van de Ierse collega’s bij armoede, en van de manier waarop Denen ook tijdens een crisis als deze proberen daklozen en ongedocumenteerden niet alleen te helpen maar zoveel mogelijk hun stem te laten horen. In onze webinars is tot nu toe veel herkenning van elkaars situatie als sociaal werker, ook al is het overal weer een beetje anders. We zouden het geweldig vinden om met jouw vragen en ideeën aan de slag te gaan.

Huiskamer 3: Burgerplatform als partner van sociaal werker

Vanuit de huiskamers van Roos van Schaijk, Movisie, en Mike Brantjes, Hart voor de K-buurt
In deze huiskamersessie gaan we in op hoe actieve inwoners werken aan daadwerkelijke zeggenschap bij kwetsbare inwoners, om zo de leefbaarheid van de wijk te verbeteren. Burgerplatform Hart voor de K-buurt neemt de deelnemers mee in hun werkwijze. Ze streven naar het collectiveren en activeren van zeggenschap en eigenaarschap bij vooral de kwetsbare inwoners van Amsterdam Zuidoost. Movisie licht de werkzame elementen van deze werkwijze uit. De samenwerking met sociaal werkers, zoals gebiedsteam en jongerenwerkers is bijvoorbeeld een bepalende factor. In deze sessie gaan deelnemers aan de slag hoe buurtplatformen en sociaal werkers elkaar kunnen versterken.

Huiskamer 4: Solidariteit op de Kennis & Onderzoeksagenda?

Vanuit de huiskamers van Erna Hooghiemstra, Werkplaatsen Sociaal Domein, en Mariël van Pelt, Movisie
Sociaal Werk is een cruciaal beroep. Sinds de uitbraak van Corona weten we het zeker. Maar wat is er dan zo cruciaal aan Sociaal Werk? Waarvoor en waarom is een sociaal werker nu echt onmisbaar? Met deze vraag begonnen we samen met vele betrokkenen te bouwen aan de ‘Kennis- en Onderzoeksagenda Sociaal Werk’. Het doel: een agenda met kennis die een sociaal werker nodig heeft om van meerwaarde te kunnen zijn. De agenda biedt een basis om gericht kennis te ontwikkelen, te verspreiden, te implementeren of keuzes te maken in het onderwijs. Maar we zijn nog niet klaar met de agenda. In deze huiskamersessie gaan we graag met jullie in gesprek over de plaats die solidariteit verdient op de ‘Kennis- en Onderzoeksagenda Sociaal Werk’. Is dit een van die unieke kenmerken van sociaal werk? Hoe onmisbaar is een sociaal werker bij het bevorderen van solidariteit? Waar blijkt dat uit? Wat voor kennis heeft een sociaal werker hiervoor nodig? En is die kennis er ook? We nemen jullie praktijkkennis mee om verder te bouwen aan de kennisagenda.

Huiskamer 5: Netwerk Nieuw Rotterdam, dé club waar jongeren bij willen horen

Vanuit de huiskamer van Pauline Calmez-Budding, Netwerk Nieuw Rotterdam
Netwerk Nieuw Rotterdam is dé jongerenclub waar jongeren bij kunnen horen, vrienden kunnen maken, zichzelf kunnen ontwikkelen én iets goeds kunnen doen voor een ander. Met onze programma's bieden wij oplossingen voor diverse maatschappelijke problemen zoals: Eenzaamheid, hyperindividualisme, polarisatie en vergrijzing in het vrijwilligerssegment. In deze huiskamersessie bekijken we met elkaar hoe zo’n club werkt en hoe je zelf met de uitgangspunten daaruit in je eigen praktijk aan de slag kunt. Netwerk Nieuw Rotterdam is pas 3 jaar actief, en in een korte tijd hebben zij veel resultaten weten te bereiken. Zo zijn er ruim 1000 jongeren geactiveerd, meer dan 300 hulpprojecten opgezet en zodoende meer dan 2000 eenzame en kwetsbare Rotterdammers geholpen. In 2019 werd sessieleider Pauline Calmez genomineerd als Rotterdamse Zakenvrouw van het jaar en in 2020 won zij de allereerste Zorg+Welzijn Award.

Huiskamer 11: Eerst een huis of liever hulp

Vanuit de huiskamers van Arnold Tibboel, ervaringsdeskundige, Mirte Bunte en Marc Räkers, Eropaf!, en Marcel Ham, Platform voor Sociale Vraagstukken
Iemand zonder huis heeft hulp nodig: zorg, begeleiding bij het afkicken, leren op eigen benen te staan. Dat was lang het heersende model bij de aanpak van dakloosheid. Maar daar zit een kentering in. Staatssecretaris Blokhuis gelooft – op aan dringen van gemeenten – dat veel daklozen allereerst geholpen zijn met een huis. Maar hoe ziet dat er in de praktijk dan uit? Wat betekent dit voor de aanpak van de sociaal werker? Hoe denken mensen met forse ervaring in de daklozenopvang daarover? Daarover gaan we ongeremd in gesprek met ervaringsdeskundige Arnold Tibboel en sociaal professionals Marc Räkers en Mirte Bunte van Eropaf! Moderator is Marcel Ham.

Meer informatie over Ronde 2 van de Huiskamersessies

Blokkenschema huiskamersessies Agenda van het sociaal werk

Huiskamer 6: Politiserend werken en het politieke krachtenveld

Vanuit de huiskamers van Michelle van der Tier, Zuyd Hogeschool, Lectoraat Sociale Integratie & KU Leuven, en Chantal van Lieshout (onder voorbehoud), Zuyd Hogeschool, Lectoraat Sociale Integratie
Politiserend werken heeft de laatste jaren de belangstelling als een praktijk dat nauw aansluit bij het mensenrechtenkarakter van het sociaal werk. Politiserend werken draagt bij aan een solidaire en rechtvaardige samenleving. Dit is de theorie achter het begrip politiserend werken. Maar wat weten we nu precies over politiserende praktijken in het sociaal werk? In deze huiskamersessie staat een nadere verkenning centraal van het begrip politiserend werken (deel 1) en de wijze waarop opbouwwerkers hier in de praktijk handen en voeten aan geven (deel 2). Vervolgens gaan we met de deelnemers verkennen welke omgevingsfactoren van invloed zijn op de mate waarin je als sociaal werker politiserend kunt werken (deel 3).

Huiskamer 7: Netwerk Burenhulp in Putten houdt de solidariteit vast!

Vanuit de huiskamers van Gijsbert-Willem Evers, Welzijn Putten en Margo van den Berg, Burenhulp.NU
Door de corona-uitbraak is burencontact nóg belangrijker dan het altijd al was. Aan het begin van de coronacrisis was er in Putten grote bereidheid om anderen te helpen. Meer dan honderd vrijwilligers boden zich aan, maar het aantal vragen bleef beperkt. Er bleek een grote vraagverlegenheid te zijn. De grote uitdaging was: hoe houden we die bereidheid en onderlinge solidariteit vast? En hoe zorgen we dat kwetsbare mensen ook daadwerkelijk worden bereikt? In deze huiskamersessie gaan we in op welke manier hoe je de bereidwilligheid kunt vasthouden onder inwoners door deze in een bepaalde structuur te gieten. Welzijn Putten heeft de vrijwilligers die zich hadden opgegeven benaderd om mee te doen in het Netwerk Burenhulp Putten. Dit netwerk bestaat inmiddels uit 59 contactpersonen die zich sterk willen maken voor inwoners uit hun eigen straat. In deze huiskamersessie vertellen we hoe je een Netwerk Burenhulp zelf kunt aanpakken in jouw gemeente. We laten mooie voorbeelden zien. We gaan aan de slag met de eerste stappen die je moet zetten en we laten zien wat de belangrijke voorwaarden zijn voor een succesvol Netwerk Burenhulp.

Huiskamer 8: Solidariteit tussen generaties: Samenkracht in wijken

Vanuit de huiskamer van Loes Hulsebosch, Stichting ZorgMerk
Samenkracht is een nieuw ontwerp voor kracht- en netwerkontwikkeling. Mensen willen gezien en gewaardeerd worden, meedoen, ertoe doen en van betekenis zijn. Waar ‘van betekenis zijn’ en ‘verbondenheid’ ontbreken, kan eenzaamheid en sociaal isolement ontstaan. Meedoen en van betekenis zijn vragen iets van de ander, je zou dat ‘geefkracht’ kunnen noemen. Als niemand iets aan jou vraagt, als 'ze' je niet zien of horen, als je in de hoek gezet wordt van ‘kwetsbaar’, dan wordt van betekenis zijn, iets géven, wel heel moeilijk. Samenkracht is een wetenschappelijk onderbouwde tool met praktische toepasbaarheid in wijken. Een verfrissende kijk op solidariteit, juist nu. Tijdens deze huiskamersessie ervaar je een proeverij van de uitgangspunten en praktische werkvormen en Samenkracht in je eigen werk. Als je Samenkracht in je eigen werk toepast, doe je zelf óók mee. Je bent deel van de Samenkracht. Daarom laten we je alvast iets ontdekken over de waarden van waaruit je werkt, je ervaren kwaliteit van leven, je verbondenheid met jezelf en je omgeving. Met werkvormen die je straks zelf kunt toepassen. “Verbondenheid, een kwestie van GEVEN en ontvangen’’.

Huiskamer 9: WoonStAP: 'Voor hen met een belast woonverleden die niet meer via de reguliere weg in aanmerking komen voor een sociale huurwoning'

Vanuit de huiskamers van Marloes Olde Hampsink, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening / Wijkteams Enschede, en Jamie de Haan, woningcorporatie de Woonplaats
Wonen is de basis. Marloes Olde Hampsink, Sociaal werker van het jaar 2020, werkt in Enschede vanuit het wijkteam samen met corporaties om mensen die niet meer kunnen huren wegens een problematisch woonverleden (huurschulden , overlast, hennepkwekerij, etc.) een tweede kans te geven. Daarbij worden afspraken gemaakt over de zorg en hulpverlening  die nodig is om het wonen tot een succes te maken en herhaling of terugval te voorkomen. Tijdens de coronacrisis, toen het motto was dat iedereen thuis moest blijven, hebben we extra 'doorstroomwoningen' ingezet voor gezinnen en tijdelijke kamerverhuur voor individuen. Dit om te voorkomen dat mensen op straat komen te staan. Uitstromers uit de maatschappelijke opvang hebben we eenmalig voorrang verleend zodat er plekken vrij kwamen voor daklozen die nog wel ondersteuning nodig hadden. Onderlinge samenwerking, stedelijk en multidisciplinair. In deze huiskamersessie vertellen Marloes en woonconsulent Jamie de Haan over de aanpak WoonStAP en gaan we aan de hand van een aantal stellingen in op de verbindende rol van de sociaal werker in de samenwerking met partners met verschillende belangen.

Huiskamer 10: Mensenrechten: een hefboom voor solidariteit in het sociaal werk?

Vanuit de huiskamer van Didier Reynaert, Hogeschool Gent & HAN University of Applied Sciences
Mensenrechten zijn een centraal referentiekader voor het sociaal werk, staat in de internationale definitie van sociaal werk. Toch zijn mensenrechten niet per definitie een hefboom voor de realisatie van solidariteit in het sociaal werk. In deze huiskamersessie verkennen we aan de hand van een aantal stellingen de mogelijkheden maar ook de beperkingen van mensenrechten bij het streven naar de realisatie van solidariteit. Stellingen die aan bod komen zijn o.a. “Het inzetten van mensenrechten in het sociaal werk resulteert in een uitgesproken individualiserende benadering, wat leidt tot de-solidarisering van sociale kwesties”, of “Mensenrechten in het sociaal werk leiden vaak tot juridisering van sociale relaties, wat conflicten genereert tussen mensen, eerder dan solidariteit.” Door middel van een dialogisch gesprek wisselen we tijdens deze huiskamersessie van gedachten over mensenrechten als hefboom voor solidariteit in het sociaal werk. 

Wil je een stem zijn voor het zwakste belang, een concrete steun? Het afgelopen jaar kwam ‘politisering’ op. Steeds meer sociaal werkers willen helpen om kwetsbare inwoners een stem te geven bij de maatschappelijke vraagstukken die spelen. Ze willen collectieve aanpakken van schulden, huiselijk geweld of eenzaamheid, problemen waar hele groepen mee worstelen. Is de coronacrisis het moment om met de individuele signalen die sociaal werkers krijgen collectief te gaan werken, te structuraliseren en te politiseren?  

Wat betekent solidariteit in 2020 dus voor een sociaal werker? Denk en praat mee op 19 november tijdens De agenda van het sociaal werk 2020. We gaan dit jaar online! Een digitaal festival met interactief debat en spraakmakende lezingen. Ook dit jaar zijn er twee Marie Kamphuislezingen, dit keer van Monique Kremer, hoogleraar Actief Burgerschap aan de UvA en voorzitter van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken en vanuit Vlaanderen een lezing door Koen Hermans, Assistent Professor Social Work aan de KU Leuven.

Lees hier het interview met Koen Hermans en bekijk de video

Lees hier het interview met Monique Kremer en bekijk de video

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via onderstaand aanmeldformulier. Wil je alleen het middagprogramma bijwonen? Vul dan niets in bij de keuze voor de Huiskamersessies.

Praktisch

Datum: 19 november 2020
Tijd: Het plenaire middagprogramma met lezingen en debat is van 13:30 tot 15:15 uur. In de ochtend zijn er tussen 10:30 en 13:00 uur huiskamersessies die georganiseerd worden door professionals uit het werkveld.
Plaats: Online

De agenda van het sociaal werk 2020 is een agenderende bijeenkomst van Movisie, Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW), Sociaal Werk Nederland, Marie Kamphuis Stichting, Platform voor Sociale Vraagstukken, Sociaal Werk Werkt en Buurtwijs - Platform voor Buurtontwikkeling.

Aanmelden digitaal festival De agenda van het sociaal werk 2020