Oratie prof. dr. S. Keuzenkamp: ‘Wat werkt en wie werkt?

28 november 2017

Op 28 november 15:45 uur houdt prof. dr. Saskia Keuzenkamp in de Aula van de VU haar inaugurele rede. Daarmee aanvaardt zij formeel haar ambt als bijzonder hoogleraar Participatie en effectiviteit aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit.

Saskia Keuzenkamp is op 1 september 2016 benoemd. De leerstoel is ingesteld door Movisie, waar professor Keuzenkamp ook werkzaam is. De titel van haar oratie is ‘Wat werkt en wie werkt? Het bevorderen van participatie bij de aanpak van armoede en schulden’.

De oratie is openbaar toegankelijk. Voorafgaand bent u van harte uitgenodigd om ook het Symposium Kwalitatief onderzoek als bewijs voor ‘wat werkt’ bij te wonen. De rol van kwalitatief onderzoek bij de bewijsvoering over effectiviteit van interventies/aanpakken in het sociaal domein staat centraal tijdens dit symposium dat Movisie samen met het Institute for Societal Resilience van de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam organiseert.