Participatiedebat 2014: Inclusie een illusie?

3 november 2014

Wat is er nodig om mensen met een fysieke of verstandelijke beperking of psychische aandoening zich meer thuis te laten voelen in de wijk? En om wederkerigheid te stimuleren? Praat hierover mee op maandag 3 november 2014 in Museum Speelklok in Utrecht tijdens het zesde Participatiedebat van Movisie.

Onderzoek toont aan dat mensen met een fysieke of verstandelijke beperking of psychische aandoening die in een wijk wonen vaak te maken hebben met onbegrip en eenzaamheid. Terwijl beleidsmakers vaak hooggespannen verwachtingen hebben van wat buurtbewoners bereid zijn voor deze mensen te doen. Is inclusie een illusie? Nee, natuurlijk niet. Maar het ontstaat niet vanzelf. Het wegpesten van mensen met een psychische aandoening in de Schilderswijk toont dit pijnlijk aan.

Gelukkig toont onderzoek ook aan dat er goede manieren zijn om bewustwording,  contact en wederkerigheid tussen bewoners te vergroten. Hoe kunt u in uw gemeente het beleid vertalen in een krachtige en haalbare praktijk die inclusie versterkt?

Programma

13.00 - 13.30 uur   Ontvangst
13.30 uur              Welkom door dagvoorzitter Elisabeth van den Hoogen
13.40 uur              Wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Door Anneke van der Vlist, Ieder(in)

Ieder(in) heeft onderzoek gedaan naar de betekenis van wonen voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Keuzevrijheid, je ergens thuis voelen en toegankelijkheid van woningen en omgeving  spelen allemaal een rol. + Debat met ervaringsdeskundigen en zaal.

14.10                    Is een inclusieve buurt mogelijk? Door Femmianne Bredewold, Centrum voor Samenlevingsvraagstukken.

Contact tussen buurtbewoners met en zonder beperking of psychiatrische aandoening ontstaat niet vanzelf. Dat is de conclusie van onderzoeker Femmianne Bredewold. Zij onderzocht de integratie van mensen met een beperking in een buurt. Wat is nodig voor een inclusieve buurt? + Debat met ervaringsdeskundigen en zaal.

14.40 uur              Pauze
15.00 uur              Inhoudelijk interactief Intermezzo. Aan de slag: help elkaar een stap verder met de vertaalslag van beleid naar praktijk en de uitvoering zelf. 
15.50 uur              De elasticiteit van wederkerigheid. Door  Marjet van Houten, Movisie.

Mensen met een beperking of psychische aandoening hebben vaak een fragiel netwerk. Is het realistisch om te verwachten dat dit netwerk meer zorgtaken op zich zal nemen? Of dat buurtbewoners dit gaan doen? En wat wil de doelgroep eigenlijk zelf? Onderzoek van Movisie wijst uit dat zij familie en vriendschappelijke contacten niet met zorgtaken willen opzadelen. Verwachten gemeenten niet te veel van de wederkerigheid tussen bewoners met en zonder een beperking? En zijn ze blind voor dat wat er wel gebeurt? + Debat met ervaringsdeskundigen en zaal

16.30 uur              Afsluitende borrel

Partners

Het Participatiedebat 2014 wordt georganiseerd door Movisie en Binnenlands Bestuur, met medewerking van Ieder(in) en Landelijk Platform GGZ.

Voor wie?

Bestuurders en beleidsmedewerkers van gemeenten, maatschappelijke organisaties, woningbouwcorporaties, cliëntenorganisaties en onderzoekers.

Aanmelden

Kaarten van 50 euro zijn verkrijgbaar via www.binnenlandsbestuur.nl/participatiedebat.

   

Datum

3 november 2014

Locatie

Museum Speelklok, Utrecht. Na afloop van de bijeenkomst kunt u gratis het museum bezoeken.