Participatiedebat: waar wringt de participatiemaatschappij?

10 oktober 2016

In de participatiemaatschappij focussen professionals op wat mensen zelf kunnen in plaats van hun problemen voor hen op te lossen. En met de decentralisaties is de ondersteuning dichterbij geregeld. Maar voor sommige groepen pakt dit zeer nadelig uit. Gezinnen met zorgintensieve kinderen bijvoorbeeld dreigen kopje onder te gaan. Wat kunnen beleidsmakers, sociaal werkers en adviseurs leren van hun verhalen? Movisie, het Platform voor Sociale Vraagstukken, stichting Lotje&co en het Nederlands Jeugdinstituut organiseren over dit thema op maandagmiddag 10 oktober het Participatiedebat.

Let op: vanwege enorme belangstelling werken wij met een wachtlijst. Als u zich aanmeldt, hoort u uiterlijk 3 oktober of u aan het debat kunt deelnemen.

Hoe de verzorgingsstaat verbouwd wordt

Eigen kracht, het netwerk inzetten, burenhulp en burgerinitiatieven: in de participatiemaatschappij lossen we meer zelf op, met onze omgeving. Omdat een kind met een ziekte of handicap geen nationaal probleem is, maar een zorg voor de straat, buurt, school en de familie van het kind. Dit jaar publiceerde het Platform voor Sociale Vraagstukken Hoe de verzorgingsstaat verbouwd wordt. Deze publicatie laat zien hoe het sociale domein in Nederland zich revolutionair vernieuwt. Maar het is belangrijk om nu samen stil te staan bij de kwetsbaarheden in die verbouwing van de verzorgingsstaat. Wat pakt niet goed uit?  En hoe kunnen we voorkomen dat kwetsbare groepen de dupe worden?

Zorgintensieve gezinnen

Tijdens het Participatiedebat op maandagmiddag 10 oktober is veel ruimte voor verhalen uit het dagelijks leven van gezinnen met één of meerdere kinderen die intensieve verzorging behoeven. Wat betekent de focus op eigen kracht en het inzetten van hun eigen netwerk voor die gezinnen in de praktijk? Wat kan de buurt voor hen betekenen? Wat is hun ervaring met de ondersteuning vanuit sociale wijkteams? En wat zijn hun ervaringen met deskundige hulpverlening?

Meer lezen: Veel beloven, weinig geven, doet geen gezin in vreugde leven

Astrid van der Kooij is moeder van Isabel, één van de ongeveer 120.000 kinderen in Nederland met een beperking. Lees het verhaal van Astrid in dit artikel uit het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, waarin zij de uitwerking van de decentralisaties in het sociale domein verkent. Astrid is één van keynote sprekers tijdens het Participatiedebat op 10 oktober.

Tafelgesprekken

IIn het Participatiedebat worden deze praktijkervaringen verbonden met de inzichten uit Hoe de verzorgingsstaat verbouwd. Daarna gaan beleidsmakers, bestuurders, professionals, zorgverzekeraars, onderzoekers, ervaringsdeskundigen en belangenorganisaties met elkaar aan tafel voor een goed gesprek. Gespreksleider is Marcel Ham, hoofredacteur van Platform voor Sociale Vraagstukken. Praat u mee?

Wanneer en waar

Maandag 10 oktober 2016, van 13.30 tot 16.45 uur
Zaalverhuur7, Boothstraat 7 in Utrecht

Voor wie

Beleidsmakers, bestuurders, professionals, zorgverzekeraars, onderzoekers, ervaringsdeskundigen en belangenorganisaties.

Aanmelden

Aanmelding is verplicht en kan via dit aanmeldformulier. De toegang is gratis.

Programma

13.30 uur  Inloop met koffie & thee

14.00 uur  Welkom door dagvoorzitter Marcel Ham

De verbouwing van de verzorgingsstaat na 1 jaar (Sandra Klokman, Dankers & Klokman, geeft samen met professionals, beleid en bestuur vorm aan de transformatie)
Geen verbouwing zonder ongemakken en onverwachte tegenvallers, die we bij een mooi eindresultaat snel vergeten zijn. Maar hoe staat de verbouwing van de verzorgingsstaat ervoor? Waar liggen kansen en bedreigingen?

De participatiesamenleving voor gezinnen met zorgintensieve kinderen (Astrid van der Kooij, moeder in een zorgintensief gezin en lid van het managementteam van Movisie)
Voor gezinnen met zorgintensieve kinderen is er door de decentralisaties veel veranderd: de zorg voor hun kind, de ondersteuning voor het gezin en de nieuwe focus op wat hun omgeving kan betekenen. Veel van dit soort gezinnen dreigen kopje onder te gaan. Waarom horen we hier niks over?
                
14.50 uur   Thematafels: vraagstukken verkennen        
Wat zijn knelpunten en wie moet wat hiermee doen? Interactie sessie waarbij u zelf kiest over welk thema u in gesprek wilt gaan.

16.00 uur   Plenaire discussie
Marcel Ham gaat in gesprek met vertegenwoordigers van overheid, professionals, kennisinstituten en ouders van zorgintensieve kinderen. Wat hebben zij vandaag geleerd en wat gaan zij met deze kennis doen?
                
16.35 uur   Column door Marjet van Houten
“Eén gezin, geen plan en ik als regisseur” is een uitspraak die Marjet een jaar geleden deed. Hoe ziet zij de toekomst?  

16.45 uur   Afsluiting met een borrel na afloop