Participatielezing 2021 ‘De mens centraal in de bijstand’

Online bijeenkomst

Thomas Kampen spreekt op donderdagmiddag 17 juni van 15:00 - 17:00 de vierde Movisie Participatielezing uit: ‘De mens centraal in de bijstand’. Steeds vaker wordt de vraag opgeworpen of de mens nog wel centraal staat in de bijstand. Is er zelfs sprake van dehumanisering, en wat verstaan we daar dan onder? En kan het ook anders? De samenleving is immers meer dan economie. Wat betekent het wanneer we de bijstand bezien door een bril van erkenning, vertegenwoordiging en herverdeling van inkomen en arbeid?

Thomas Kampen is socioloog en als universitair docent verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek. Kampen was eind vorig jaar redacteur van het boek ‘Streng maar onrechtvaardig, de bijstand gewogen’, het jaarboek van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken dat hij samenstelde met Melissa Sebrechts, Trudie Knijn en Evelien Tonkens. In zijn lezing wil hij de onrechtvaardigheden die ze in dat boek aanwijzen vertalen naar een analyse over dehumanisering: stigmatisering, onderdrukking en uitsluiting. Na deze nieuwe probleemanalyse zal hij de steeds terugkerende roep om meer menselijkheid inhoud geven.

Aanmelden voor de Participatielezing 2021

De Participatielezing is digitaal en wordt georganiseerd door Movisie in samenwerking met Divosa en het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken. 

Van bestaanszekerheid naar ontwikkelingsperspectief

Mensen die niet mee kunnen doen in de samenleving worden op verschillend manieren ‘geactiveerd’. Betaald werk als summum van participatie. Maar die arbeidsmarkt blijft op enorme afstand van veel te veel mensen. Ondanks tientallen sollicitatietrainingen en –trajecten. Is het niet tijd voor een nieuw perspectief op werk? 

Meer lezen

De Participatielezing vormt het slotstuk van een serie bijeenkomsten ‘Van bestaanszekerheid naar ontwikkelingsperspectief’. Lees meer over deze bijeenkomsten:

Aanmelden participatielezing 17 juni 2021