Participatielezing Ton Wilthagen: radicale ommezwaai van de arbeidsmarkt

Op vrijdagmiddag 8 maart organiseert Movisie in samenwerking met Cedris/SBCM en Platform voor Sociale Vraagstukken de tweede Participatielezing. Spreker is hoogleraar Ton Wilthagen en de titel van zijn lezing ‘Een radicale ommezwaai van de arbeidsmarkt’. Locatie is de SER in Den Haag. De toegang tot de Participatielezing 2019 is gratis, maar aanmelding is verplicht. Door de grote belangstelling is het alleen nog mogelijk om je ana te melden voor de reservelijst.

Het gaat goed met de economie, het aantal vacatures neemt toe, maar het aantal personen in de bijstand neemt niet af. Ook de Participatiewet levert niet op wat men ervan verwacht. De afgesproken aantallen banen voor langdurig werklozen met een arbeidsbeperking zijn onvoldoende om voldoende banen te creëren voor alle mensen die langs de kant staan.

Er is een nieuwe aanpak nodig die kwetsbare werkzoekenden perspectief moet geven. Maar hoe? En wie neemt daarbij het voortouw? Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Tilburg University pleit voor een radicale ommezwaai van de arbeidsmarkt.

Ton Wilthagen

Ton Wilthagen werkt samen met Jos Verhoeven, directeur van Start Foundation, al langer aan plannen voor een zogeheten ‘parallelle arbeidsmarkt’. Deze is hard nodig omdat de positie van mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt steeds verder ondergraven wordt. De Participatiewet uit 2015 biedt langdurig werklozen en mensen met een arbeidsbeperking weinig soelaas. Ze moeten in het reguliere bedrijfsleven hun weg zien te vinden. De afgesproken aantallen banen in de banenafspraak zijn dan misschien nu wel op koers. Maar deze zijn niet voldoende om passend en betaald werk toegankelijk te maken voor alle mensen die langs de kant staan.

Daarnaast is met het op slot zetten van de Sociale Werkvoorziening een belangrijk vangnet voor deze doelgroep weggevallen. Het gevolg? Ton Wilthagen: 'Er is een onbenut arbeidspotentieel van 1,3 miljoen mensen ontstaan. Tegelijk zie je dat werkgevers hun vacatures niet ingevuld krijgen. Ook subsidies die deze werkzoekenden goedkoper maken, sorteren weinig effect.'

Tijd dus voor andere routes richting werk. Maar welke? Boetes en quota? Het verlagen van uitkeringen? Een basisinkomen? Het zijn allemaal methoden waar volgens Wilthagen vooral nadelen aan kleven. Meer ziet hij in een ‘parallelle arbeidsmarkt’, ook wel de ‘betekenis-economie’ genoemd. Dit vraagt om een andere invulling van het begrip lonend werk: een bredere en meer sociaal getinte beloning. Uitkeringsgeld kan dan worden ingezet als ‘maatschappelijk durfkapitaal’. Hij vindt ook dat het UWV zich meer als arbeidsbureau moet ontwikkelen.

Wat is volgens Wilthagen nodig om zo’n parallelle economie tot stand te brengen? Hij denkt bijvoorbeeld aan nieuwe coalities tussen bedrijven, overheden, onderwijs en wetenschap. Maar ook aan andere fiscaal-juridische instrumenten die sociale ondernemingen in de kaart spelen. Hij doet een appèl op politiek en overheid:  'We hebben gemeenten nodig die het lef hebben om voorop te lopen. Plus een politiek die verder durft te kijken dan de eerstvolgende bestuursperiode.'

De lezing van Ton Wilthagen wordt geïllustreerd met diverse casussen uit de praktijk. Movisie organiseert de tweede Participatielezing in samenwerking met kennispartnerschap Cedris/SBCM, de Sociaal-Economische Raad (SER) en het Platform voor Sociale Vraagstukken. Voor de eerste Participatielezing in 2018 door Mark Bovens (hoogleraar Bestuurskunde UU) was grote belangstelling.

Praktische informatie

Wanneer? vrijdag 8 maart van 14.30 - 17.30 uur.
Waar? Sociaal-Economische Raad (SER). Bezuidenhoutseweg 60, 2594 AW Den Haag.

Bijeenkomst is vol - reservelijst

Deze bijeenkomst is helaas vol. Je kunt je via onderstaand formulier nog wel inschrijven voor de reservelijst.

Aanmelden Participatielezing reservelijst

Als er plek is, wordt er contact met je opgenomen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Bij annulering vanaf zeven dagen voor aanvang wordt er €50,- excl. BTW annuleringskosten in rekening gebracht.