Participatiemaatschappij in de praktijk: ambities en dilemma’s

9 oktober 2014

Participatie, burenhulp en informele zorg staan sterk in de belangstelling. In de media zien we vooral veelbelovende experimenten. Maar zijn het allemaal pareltjes of is het vooral veel geploeter? Wat kunnen we echt van burgers, inwoners en organisaties verwachten nu de overheid steeds verder terugtreedt?

Op 9 oktober 2014 organiseren Movisie en LESI (Landelijk Expertisecentrum Sociale Interventie) in samenwerking met Dautzenberg Research & Advice, een invitational conference over dit thema. In deze expertmeeting gaan deelnemers met elkaar in discussie. Zij worden gevoed door vier prikkelende presentaties over het nieuwe welzijnswerk, langdurige zorg thuis, burenhulp en informele hulp aan zeer kwetsbare, sociaal geïsoleerde ouderen.

Meer informatie en aanmelden zie download.

Datum

9 oktober 2014

Locatie

Universiteit voor Humanistiek - Utrecht

Downloads
Invitational-conference