Participatiewet Congres 2016

1 december 2016

Slagen gemeenten samen met de ketenpartners erin om het activeringsbeleid te kantelen? Is er voldoende bereidheid in de arbeidsmarktregio’s om samen te werken, te innoveren en naar oplossingen te zoeken? Tijdens dit congres kijken we naar stand van zaken, uitdagingen en vooral naar werkende voorbeelden.

Tijdens dit congres kijken we naar stand van zaken, uitdagingen en vooral naar werkende voorbeelden. 
U hoort aan de hand van een ervaringsdeskundige en praktijkvoorbeelden van onder gemeente Almere, werkgeverscollectief 040 en Stichting Pameijer hoe u:

  • Dwarsverbanden met Jeugdhulp en de Wmo/Awbz legt, bijvoorbeeld als het gaat om jongeren, schulden, beschut werk en dagbesteding
  • Sociale netwerken beter inzet en eigen kracht benut 
  • Verbinding met werkgevers versterkt
  • Mensen met (psychische) arbeidsbeperking activeert

Kortom, een praktische dag die u als gemeente, zorg-of welzijnsinstelling, reintegratie of SW- bedrijf en werkgever concrete aanbevelingen en inspriatie geeft om samen te komen to een inclusieve arbeidsmarkt.

Meer informatie en inschrijving via de website van gemeentenucongressen.