Regenboogstad, je mag gezien worden

Dit congres is vol!

Ben jij beleidsadviseur bij een gemeente of provincie, wethouder, of werkzaam bij een uitvoeringsorganisatie op het vlak van LHBTI, inclusie, en/of antidiscriminatie? Dan ben je van harte uitgenodigd op het landelijke Regenboogstedencongres over zichtbaarheid.

Dit congres is vol! Aanmelden is niet meer mogelijk.

 

Tijdens dit congres, getiteld ‘Regenboogstad, je mag gezien worden!’, staat zichtbaarheid centraal. Zichtbaarheid van LHBTI-beleid voor LHBTI personen zelf, zichtbaarheid van het regenboogthema voor alle inwoners via allerlei kanalen en organisaties, maar ook zichtbaarheid van het thema binnen de (gemeentelijke) organisatie.

Programma

Om 12.15 uur starten we met een inloop met een overwegend vegetarische lunch, waarna we om 13.00 uur het programma plenair starten onder leiding van dagvoorzitter Dounia Jari.

Na het plenaire gedeelte volgen deelnemers een workshop naar keuze. Een inhoudelijke beschrijving van de zes workshops die worden aangeboden, is te vinden via de aanmeldpagina.

Na de workshopronde is het tijd voor een korte pauze met onder andere de expositie Face it. Vervolgens kunnen deelnemers ter plekke een keus maken voor een van de pop-up inspiratiesessies. In elk van deze sessies verzorgt een individu of organisatie een minipresentatie met ruimte voor interactie over een specifiek thema (bijvoorbeeld biseksualiteit of intersekse).

Als afsluiter van de dag volgt een panelgesprek met een wethouder, een beleidsadviseur, een uitvoerder, en een vertegenwoordiger vanuit een Regenboogprovincie. De dag ronden we vanaf 16.30 uur af met een hapje en een drankje.

Klik hier voor een overzicht van de verschillende workshops

Aanvullend programma

Het ochtendprogramma, bedoeld voor beleidsadviseurs van gemeenten en wethouders, start met een inloop om 09.30 uur, waarna we om 10.00 uur van start gaan. Vanuit het ministerie van OCW is er een toelichting over het verminderen van onnodige sekseregistratie. Vervolgens is een presentatie over hoe (beleids)resultaat, of de maatschappelijke impact van beleid, beter meetbaar kan worden gemaakt.

Daarna volgt een uitwisseling in kleinere groepen rond vier subthema’s:

  1. zichtbaarheid van LHBTI-beleid voor inwoners,
  2. publieke en bestuurlijke zichtbaarheid van het regenboogthema (vanuit Colleges van B&W),
  3. zichtbaarheid binnen het onderwijs, zorg en welzijn, en bedrijfsleven, en
  4. zichtbaarheid binnen de gemeentelijke organisatie zelf.

 

Wij zien je graag op 13 september!