Regenboogsteden Kennisatelier: BIPOC en biculturele lhbtiqa+ personen

Op 21 maart – de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie – is de nieuwe handreiking over BIPOC en biculturele lhbtiqa+ personen verschenen. In deze handreiking wordt beschreven welke ervaringen BIPOC en biculturele lhbtiqa+ personen hebben en welke initiatieven zich inzetten voor deze groep. Verder staan er praktische tips in voor gemeenten, sociaal professionals en belangen- en zelforganisaties. BIPOC en biculturele lhbtiqa+ personen hebben ervaringen waar andere lhbtiqa+ personen niet mee te maken krijgen. Ze bevinden zich dan ook in een specifieke situatie met bijbehorende uitdagingen en behoeften. Hoe ervaren BIPOC en biculturele lhbtiqa+ personen dit zelf? En hoe kunnen zij goed ondersteund worden? Deze en andere vragen bespreken we aan de hand van de nieuwe handreiking in het Regenboogsteden Kennisatelier op donderdag 12 oktober.

Movisie organiseert een nieuwe reeks Regenboogsteden Online Kennisateliers: leerzame en inspirerende online sessies over een lhbtiqa+ gerelateerd onderwerp. Dit Kennisatelier is er één in een reeks van drie Kennisateliers die je komende maanden kan bijwonen. Alle Online Kennisateliers starten stipt om 15.00 uur, vanaf 14.45 uur is er een digitale inloop. Rond 16.30 uur zullen ze worden afgesloten. Deelname is gratis en er zal gebruikt worden gemaakt van Zoom.  

Donderdag 12 oktober 2023 – BIPOC en biculturele lhbtiqa+ personen

Het kennisatelier is verplaatst van dinsdag 6 juni naar donderdag 12 oktober. Degenen die zich hebben aangemeld krijgen hier bericht over.