Regenboogsteden Kennisatelier: De sociale behoeften van transgender en non-binaire jongeren

Transgender en non-binaire jongeren en jongvolwassenen hebben unieke ervaringen die zij niet altijd met hun sociale omgeving kunnen delen. Ook hebben trans personen vaker dan gemiddeld last van gevoelens van eenzaamheid. Het is voor veel trans en non-binaire jongeren dan ook erg belangrijk om plekken te hebben waar zij zichzelf kunnen zijn en hun sociaal netwerk kunnen opbouwen of versterken. Waar hebben deze jongeren behoefte aan? Wat kan je doen om beter in te spelen op hun sociale behoeften? Aan de hand van een recent onderzoek onder jongeren van 16-27 jaar in de gemeenten Den Haag en Utrecht bespreken we in dit Kennisatelier waar je op moet letten en waar je concreet mee aan de slag kan gaan. 

Movisie organiseert een nieuwe reeks Regenboogsteden Online Kennisateliers: leerzame en inspirerende online sessies over een lhbti+ gerelateerd onderwerp. Dit Kennisatelier is er één in een reeks van drie Kennisateliers die je komende maanden kan bijwonen. Alle Online Kennisateliers starten stipt om 15.00 uur, vanaf 14.45 uur is er een digitale inloop. Rond 16.30 uur zullen ze worden afgesloten. Deelname is gratis en er zal gebruikt worden gemaakt van Zoom.  

Donderdag 11 mei 2023 – De sociale behoeften van trans jongeren