Regenboogsteden Online KennisAtelier: Lhbti+ personen met een beperking

Lhbti+ personen met een beperking hebben ervaringen waar andere lhbti+ personen niet mee te maken krijgen. In het kennisatelier van 19 mei bespreken wij de intersectionele obstakels die lhbti+ personen met een beperking ervaren en hoe zij hier het beste in ondersteund kunnen worden.

Activiteiten voor lhbti+ personen zijn niet altijd toegankelijk voor mensen met een beperking, lhbti+ personen met een beperking zijn minder zichtbaar dan lhbti+ personen zonder beperking, en seksuele- en genderdiversiteit is niet altijd bespreekbaar met hulpverleners. Hoe ervaren lhbti+ personen met een beperking dit zelf? En hoe kunnen zij beter ondersteund worden? Deze en andere vragen bespreken we aan de hand van de eerste resultaten van een aankomende handreiking over dit onderwerp. Ook zullen ervaringsdeskundigen in deze sessie aan het woord komen.

Datum en tijd

19 mei 2022
15.00 - 16.30 uur

Reeks Kennisateliers

Movisie organiseert een nieuwe reeks Regenboogsteden Online Kennisateliers: leerzame en inspirerende online sessies over een LHBTI-gerelateerd onderwerp. Dit KennisAtelier is er één in een reeks van vijf Online Kennisateliers. Van februari tot en met juni kun je elke derde donderdag van de maand van 15.00 tot 16.30 uur gratis deelnemen. 

Bekijk de KennisAteliers

Regenboogsteden Online KennisAtelier: Lhbti+ personen met een beperking