Regenboogsteden Online KennisAtelier: Veiligheid en melden

Bij de gemeenten die meedoen aan de programma's Regenboogsteden en Veilige Steden, staat veiligheid van lhbti+ personen en meisjes en vrouwen hoog op de agenda. In het kennisatelier van 16 juni bespreken we veiligheid in de openbare ruimte, meldingen van onveilige incidenten en hoe gemeenten hier meer zicht op kunnen krijgen.

Ook is het een vraag onder gemeenten hoe het aantal meldingen vergroot kunnen worden. We zien dat diverse gemeenten campagnes voeren om deze meldingsbereidheid te vergroten. In het kader hiervan organiseert Movisie (Regenboogsteden) in samenwerking met de Regioplan (Veilige Steden) een kennisatelier om gemeenten en andere belangstellenden te informeren en te helpen bij hun keuzes omtrent melden en meldpunten. 

Inhoud

In dit KennisAtelier gaan we in op:

  • de verschillende doelen die met meldpunten bereikt kunnen worden;
  • de verschillende manieren waarop je het melden kunt organiseren;
  • praktijkvoorbeelden hoe dit vormgegeven wordt bij meldpunten in gemeenten; 
  • en de aandachtspunten en tips om gemeenten te helpen in de afweging bij het maken van keuzes rondom melden.

Datum en tijd

16 juni 2022
15.00 - 16.30 uur

Reeks Kennisateliers

Movisie organiseert een nieuwe reeks Regenboogsteden Online Kennisateliers: leerzame en inspirerende online sessies over een LHBTI-gerelateerd onderwerp. Dit KennisAtelier is er één in een reeks van vijf Online Kennisateliers. Van februari tot en met juni kun je elke derde donderdag van de maand van 15.00 tot 16.30 uur gratis deelnemen. 

Bekijk de KennisAteliers

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Charlot Pierik van de Regenboogsteden of Hanna Harthoorn van de Veilige Steden.

Regenboogsteden Online KennisAtelier: Veiligheid en melden