De regie in eigen hand!

24 november 2014

'Eigen regie’ is een veel gebruikt begrip in de discussies over de zorg in Nederland. Maar wat is eigen regie? En wat is er voor nodig om eigen regie in de zorg echt waar te kunnen maken?
Fokus maakt al veertig jaar eigen regie voor mensen met een zware fysieke beperking mogelijk, door assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) te verlenen. Op afroep en op aanwijzing, 24 uur per dag, zeven dagen per week. Ter gelegenheid van dat veertig jarig bestaan organiseert Fokus het congres ‘De regie in eigen hand!’ een congres over het hoe en waarom van én de ervaringen met eigen regie in de zorg.

Lees meer informatie over dit congres op de website van Fokus

Datum

24 november 2014: 12.00 - 18.00 uur

Locatie

Fokker Terminal, Den Haag

Kennisdossier