Regiobijeenkomst Transformatie en de wijk

23 april 2015

Op donderdagochtend 23 april 2015 gaan professionals en beleidsmakers in dialoog. De Wmo-werkplaatsen Avans en Fontys, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, m.m.v het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), organiseren samen een regiobijeenkomst over wat de transformatie betekent in het werken in de wijk(teams). Voor de onwennige professionals die handvatten nodig hebben om ‘goed’ te kunnen handelen. Voor de beleidsmakers om duidelijker te krijgen wat ze van de professional kunnen en mogen verwachten.

Lees meer informatie op de website

Datum

23 april 2015: 9.30 - 13.00

Locatie

Fontys Stappengoor
Prof. Goossenslaan 1,Tilburg

Kennisdossier
Trefwoorden