Regiobijeenkomsten Huiselijk geweld en Kindermishandeling

11 september 2014, 18 september 2014, 25 september 2014

Bent u op zoek naar concrete adviezen voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling? Kom dan naar een van de drie bijeenkomsten die in september in verschillende regio's worden georganiseerd. Tijdens deze verdiepende bijeenkomsten gaan gemeenten en ketenpartners in gesprek met elkaar en met andere experts. U krijgt  actuele informatie aangereikt, zodat beleid effectief wordt vertaald naar de praktijk.

Cees Hoefnagels (Trimbos Instiuut) en Majone Steketee (Verwey-Jonker Instituut) geven in het plenaire programma hun kijk op de beleidsontwikkelingen in de domeinen huiselijk geweld en kindermishandeling.

Aansluitend kunt u kiezen uit diverse masterclasses, waaraan onder meer Rein Zunderdorp (Zunderdorp Advies), Martijn Tummers (ministerie BZK), Maikki Huurdeman en Jonneke de Jong (Van de Bunt) hun medewerking verlenen. Daarnaast hebben in alle masterclasses gemeenteambtenaren, projectleiders én adviseurs van de VNG een rol.

Net als het landelijk congres huiselijk geweld en kindermishandeling van november 2013 zijn het programma RegioAanpak Veilig Thuis, het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie verantwoordelijk voor de organisatie.

We hopen u te mogen ontmoeten tijdens één van deze regiobijeenkomsten, dus schrijf u direct in!

Het programma

09.30-10.00 uur Ontvangst en registratie.
10.00-12.00 uur Tijdens het plenaire programma presenteren we, in nauwe samenwerking met het Trimbos Instituut en het Verwey-Jonker Instituut, op iedere regiobijeenkomst één van de volgende onderwerpen of beide:

 • de beleidsontwikkeling in de domeinen huiselijk geweld en kindermishandeling, het samenkomen van die ontwikkelingen op dit moment in een geïntegreerde aanpak en de beleidsimplicaties die dat heeft voor gemeenten en uitvoerders;
 • de uitkomsten van twee onderzoeken die onlangs zijn gepubliceerd over de effectiviteit van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling (in de G4 en ten behoeve van het rapport van de Kinderombudsman) en wat kunnen vooral gemeenten daarvan leren?

12.00-13.00 uur Interactieve lunch.
13.00-16.00 uur Twee rondes masterclasses van elk 75 minuten. Bij inschrijving vragen we u drie voorkeuren aan te geven. Op deze website vindt u de volledige omschrijvingen van de masterclasses.

 1. Risico-regelreflex in het sociale domein
 2. Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK): van beleid naar implementatie.
 3. Hoe maak ik werk van preventie? Tips, trucs en andere hulpmiddelen.
 4. Sociale wijkteams
 5. Van papier naar praktijk
 6. Kiezen voor een multidisciplinaire aanpak van kindermishandeling

16.00 uur Afsluiting met drankje.

De omschrijvingen van de masterclasses en de namen van de sprekers vindt u via deze website.

Wanneer en waar?

 • Donderdag 11 september, Hotel van der Valk in Haarlem
 • Donderdag 18 september, Regardz Gele Kegels in Eindhoven
 • Donderdag 25 september, De Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle

Let op: de regiobijeenkomst van 3 juli in Amersfoort is komen te vervallen. Deelnemers die zich voor deze bijeenkomst hebben ingeschreven, ontvangen hierover apart bericht.

Voor wie?

De regionale bijeenkomsten zijn bedoeld voor

 • Beleidsambtenaren en projectleiders zorg, welzijn, jeugd, AMHK en openbare orde & veiligheid.
 • Ketenpartners (CJG, politie, AMHK, maatschappelijke ondersteuning en opvang).

Omdat samenwerking tussen gemeenten en ketenpartners van groot belang is voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, hopen we dat beleidsambtenaren én ketenpartners samen naar één van de regiobijeenkomsten komen.

Meld u nu aan!

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de bijeenkomsten. Beleidsambtenaren en ketenpartners krijgen voorrang bij inschrijving. U kunt in het opmerkingenveld bij inschrijving aangeven met wie u samen komt (vriendelijk verzoek dat hij/zij zich ook apart aanmeldt). U kunt zich inschrijven via de website van congres- en studiecentrum VNG.

Meer informatie

Congres- en Studiecentrum VNG
Postbus 30435
2500 GK  Den Haag

t. 070-3738469
e. cs@vng.nl
i. www.cs-vng.nl

Twitter #bijeenkomsthgkm

Kennisdossier