Save the date: Congres Regenboogsteden

Op vrijdag 14 oktober van 12.30 tot 17.30 uur komen vertegenwoordigers van alle gemeenten, lokale (lhbti+) organisaties, sociaal professionals en andere geïnteresseerden samen in de Jaarbeurs in Utrecht. Samen bespreken we lhbti+ beleid.

Save the date

Binnen het programma Regenboogsteden adviseert en ondersteunt Movisie veel gemeenten over lhbti+ onderwerpen, oftewel lokaal regenboogbeleid. Dit doen we in nauwe samenwerking met lokale (lhbti+) organisaties, sociaal professionals en vele anderen. Regenboogsteden is een programma dat Movisie uitvoert in opdracht van het Ministerie van OCW.

Tijdens dit congres komen vertegenwoordigers van alle gemeenten, lokale (lhbti+) organisaties, sociaal professionals en andere geïnteresseerden samen. Er is een plenair programma, diverse deelsessies en voldoende ruimte om te netwerken. Het volledige programma en de mogelijkheid om aan te melden volgt later, maar noteer deze datum alvast in uw agenda.