SINN Meetup #12: Eigen schuld……?

10 november 2014

Ruim 2 miljoen huishoudens hebben een betalingsachterstand. Het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening verdubbelde vorig jaar sinds het begin van de crisis tot 89.000. Financiële problemen worden gezien als eigen schuld, de eigen verantwoordelijkheid van mensen staat voorop. De aanpak is financieel-juridisch: schuldhulpverleners hanteren standaardprotocollen om stabiliteit te creëren, incassobedrijven innen schulden op basis van gestandaardiseerde rechtmatigheid. Voor wie helemaal vastloopt is er eventueel en na veel pijn en moeite de WSNP, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen.

De financieel-juridische aanpak van schulden zit op een doodlopend spoor. Van de weinigen die uit de schulden komen, komt een substantieel deel later weer in de problemen. Ofwel: schuldsanering en -beheersing nemen de dieper liggende oorzaken niet weg.

Kwijtschelden?

De aanpak van schulden moet en kan anders, zo vinden de auteurs van het eind september verschenen boek Verlossing van Schuld en Boete: onorthodoxe oplossingen voor onbetaalde rekeningen. Het boek is een zoektocht van de beste deskundigen van de schuldenproblematiek naar onorthodoxe oplossingen voor schuldproblemen, met verrassende ontdekkingen. Moeten we bijvoorbeeld toe naar een situatie waarin onder bepaalde omstandigheden schulden volledig worden kwijtgescholden?

Het moet anders

Op deze Meetup verzorgt Lilian Linders, lector Beroepsinnovatie Social Work bij Fontys Hogeschool en redacteur van het boek ‘Verlossing van Schuld en Boete’, de aftrap met een introductie over schuldenproblematiek en mogelijke oplossingsrichtingen. Daarnaast deelt Marc Räkers, een van de oprichters van Stichting Eropaf! (een stichting die een radicale herinrichting van het sociaal werk bepleit), samen met een ervaringsdeskundige, zijn visie over omgaan met schulden: het kan en moet anders.

Pilot alternatieve schuldhulpverlening

Robert van Gerwen, projectleider bij de gemeente Amsterdam, presenteert de eerste onderzoeksresultaten van de pilot Warme Frontoffice. Met deze pilot wil de gemeente samenwerking tussen schuldeisers van de landelijke overheid (de belastingdienst, DUO) en het gemeentelijke schuldhulpverleningstraject bevorderen. Opdat niet opeens de parketpolitie voor de deur staat en de schuldenaar (een gezin achterlatend, ja dat gebeurt echt) achter slot en grendel zet. In hoeverre lukt het de gemeente in deze om naar een alternatieve, efficiëntere en effectievere manier van schuldhulpverlening te komen?

In gesprek

In tafeldialogen gaan we verder in gesprek over mogelijke oplossingsrichtingen waar we zelf aan kunnen bijdragen. Zowel ambtenaren, sociale professionals, sociale ondernemers en ervaringsdeskundigen nodigen we expliciet uit om actief mee te denken over hoe we anders, slimmer én socialer het taaie vraagstuk van schuldenproblematiek kunnen oplossen.

Lees verder op de website van Pakhuis De Zwijger en meld je aan.

Datum

10 november 2014

Locatie

Pakhuis de Zwijger, Amsterdam