Slotbijeenkomst Respectvol Samenleven: kennis delen, van elkaar leren en inspireren

Save the date

Wat werkt wel én niet bij het bevorderen van sociaal contact tussen mensen met verschillende achtergronden en (levens)overtuiging? En hoe kun je dit sociale contact dan succesvol organiseren? Het project Respectvol Samenleven hield zich bezig met deze vragen. In de slotbijeenkomst van 7 oktober 2022 delen zij de kennis die is opgedaan.

Uit onderzoek blijkt dat sociaal contact, mits het onder de juiste omstandigheden plaatsvindt, een belangrijke rol kan spelen in het creëren van vertrouwen en saamhorigheid en het verminderen van spanningen en polarisatie tussen (groepen) mensen. Tevens is sociaal contact een krachtig middel in het tegengaan van negatieve beeldvorming (stereotypering) en vooroordelen over elkaar, waardoor het ontstaan van discriminatie en uitsluiting voorkomen kan worden. Het bevorderen van sociaal contact tussen mensen met verschillende etnische, culturele en religieuze achtergronden is dan ook een belangrijk middel om respectvol samenleven te bevorderen.  

Buurtwijs

Hoe ziet ontmoeting tussen mensen met verschillende achtergronden er uit in de praktijk? Veel prachtige initiatieven in Nederland zetten zich in voor het stimuleren van de kennismakingen. Het platform Buurtwijs maakt deze initiatieven meer zichtbaar: om elkaar en anderen te inspireren, om van elkaar te leren en om te laten zien hoe er in buurten met passie wordt gewerkt aan ontmoetingen die Nederland een stukje mooier maken! Buurtwijs deelt deze goede voorbeelden en echte verhalen over deze ontmoetingen, onder de rubriek Aangenaam Kennismaken

Tijdens de slotbijeenkomst delen we de kennis die afgelopen 2 jaar is ontwikkeld en gebundeld in een ‘Wat werkt bij..’ dossier. Ook kun je in een aantal korte deelsessies naar keuze zelf je kennis testen, elkaar ontmoeten, extra kennis opdoen of concreet met kennis over ontmoeting aan de slag gaan. Meld je aan onderaan de pagina. 

Vanaf 12.30 uur ben je van harte welkom en staat de lunch klaar. Om 13.30 uur trappen wij gezamenlijk af om vervolgens in groepen uit elkaar te gaan. Het programma zal rond c.a. 16.30 uur afgelopen zijn.  

Het complete programma zal na de zomer bekend worden gemaakt.   

Respectvol Samenleven is een project van Movisie  in opdracht van het Ministerie Sociale Zaken & Werkgelegenheid.  

Slotbijeenkomst Respectvol Samenleven