Sociaal-culturele scheidslijnen met Prof. dr. Paul Dekker & Josse de Voogd

16 maart 2015

Het rapport ‘Gescheiden werelden?’ (oktober 2014) verkent of er in Nederland een sociaal-culturele segregatie ontstaat tussen bevolkingsgroepen die sterk verschillen in smaak, gedrag, houding, mening en daarmee ook in politieke voorkeur. Het gaat vooral om het sociale in de zin van maatschappelijk en politiek, om collectieve voorstellingen en idealen van samenleven en van identiteit.

Lees meer informatie op de website

Datum

maandag 16 maart 2015: 20.00

Locatie

Pakhuis de Zwijger, Amsterdam