Social Art lab: Transformatieagenda Kunst met Zorg en Welzijn

13 oktober 2016

Het bruist van activiteiten van kunst met zorg en welzijn en het regent artistieke interventies. Maar het blijft nog steeds een opgave om al die betekenisvolle activiteiten duurzaam en in co-creatie te laten bloeien. Tijdens het Social Art Lab op 13 oktober willen we daar verandering in brengen!

Tijdens de bijeenkomst gaan we aan de slag met het opstellen van een transformatieagenda voor de verbinding van kunst met zorg en welzijn. Dit doen we o.a. door:

  • Het in kaart brengen van het huidige aanbod en welke maatschappelijke impact dit nu al heeft.
  • Het opstellen van een actieagenda voor nieuwe interventies, onderbouwen onderzoek, nieuwe financiering en duurzame verdienmodellen.

Het Social Art Lab moet een goede basis leggen onder alle interventies die al lopen en een vruchtbare grond maken voor nieuwe artistieke interventies. Zo willen we de verschillende betrokken partijen inspireren en in staat stellen met een gedeelde agenda samen te werken. We bouwen verder op ons eerdere position paper.

Praktische informatie

Datum: 13 oktober 2016
Tijd: 13:00 - 17:00 uur
Locatie: Utrecht
Voor wie? We streven naar een evenwichtige verdeling over deelnemers uit de kunst&cultuur en zorg&welzijnssector. Maar ook mensen uit de praktijk, wetenschap, beleid, overheid, financiers, intermediaire partijen en kennisinstituten. Er is plaats voor 100 deelnemers.

Aanmelden

Meld je aan door een mail te sturen naar Arjan Moerbeek (HKU). Je deelname is daarmee niet gegarandeerd, maar hoe sneller je reageert des te groter de kans! Ook bij vragen kun je bij hem terecht.


Fotografie: Hanneke Wetzer

Samenwerking

Het Social Art Lab wordt georganiseerd door: ActiZ (brancheorganisatie voor Zorgondernemers), Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU Kunst en Economie), Movisie (kennis en aanpak van sociale vraagstukken) en Viatore (transformatie advies praktijk).

Trefwoorden