Social Innovation Meet-up ‘De (mantel)zorgende man’

12 oktober 2014

‘Wie is toch die man die op zondag zijn moeder wast?’ Op 12 oktober zijn we tijdens de culturele zondag in de ban van de man. Om de man op deze dag centraal te zetten, organiseert Movisie samen met Museum Catharijne Convent een social innovation meet-up over ‘De (mantel)zorgende man’. Tijdens de meet-up staan we stil bij de zorg die mannen bieden, beelden die hierover leven en cijfers en feiten.

Zorg geboden door mannen lijkt steeds belangrijker te worden. We leven in een samenleving waarin vergrijzing en stijgende zorgkosten tot ingewikkelde keuzes leiden. De overheid doet een groter beroep doen op het informele netwerk rondom zorgbehoevenden. Maar wie zijn die mensen die deze zorg op zich nemen? De angst van de vrouwenbeweging is dat een flink deel van deze zorg automatisch op de schouders van vrouwen terecht komt. Maar is dat gegrond? Feit is dat de identiteit van de man nog altijd vele malen minder gekoppeld is aan zorg dan bij vrouwen het geval. Toch is het niet automatisch zo dat mannen minder zorgen. Zo laat een SCP onderzoek (2009) zien dat verschillen tussen de seksen op dit terrein minder groot zijn dan wordt gedacht.

Tijdens de bijeenkomst belichten we diverse vragen; Welke zorg leveren mannen vooral? Wat kunnen vrouwen van de zorgende man leren? Zijn er echt meer vrouwelijke (mantel)zorgers dan mannelijke? En hoe kan mannenzorg nog beter worden ingezet in de moderne samenleving waarin mensen steeds meer voor elkaar klaar moeten staan? Samen met de bewoners van Utrecht, zorg- en welzijnsprofessionals, beleidsmakers, beïnvloeders, bestuurders en sociale ondernemers voeren we het debat over de (mantel)zorgende man in de moderne samenleving. Gezamenlijk proberen wij de (mantel)zorgende man te leren kennen en te begrijpen en zijn rol op een positief kritische manier ter discussie te stellen. Bekijk de publicatie 'Mantelzorg - mannen en de zorg voor een (schoon)ouder'.

Programma

14.45 uur Zaal open

15.00 uur Start ‘De (mantel)zorgende man
De gespreksleider verwelkomt de bezoekers en licht kort het thema van de bijeenkomst toe. Zorg geboden door mannen lijkt steeds belangrijker te worden in onze samenleving waarin mensen meer en meer voor elkaar moeten zorgen. Tijdens de bijeenkomst belichten we diverse vragen; Welke zorg leveren mannen vooral? Wat kunnen vrouwen van de zorgende man leren? En hoe kan mannenzorg nog beter worden ingezet in de moderne samenleving waarin mensen steeds meer voor elkaar klaar moeten staan?

15.10 – 15.25 uur Lezing Rutger Groot Wassink
Politiek adviseur voor Bram van Ojik, fractievoorzitter GroenLinks in de Tweede Kamer. Rutger is initiatiefnemer van Papa+, een actie- en lobbygroep ter bevordering van een betere arbeid- zorgbalans. Rutger vertelt iets over de zorg die mannen geven en het belang van deze zorg. Hij geeft zijn visie op hoe deze zorg beter benut kan worden in onze samenleving en wat hiervoor nodig is.

15.25 – 15.40 uur Cora Postema
Oprichter van Stichting Partnerzorg, stichting die mantelzorgers en zorgontvangers inspireert om elkaar te versterken en vooral ook goed voor zichzelf te zorgen. Cora vertelt haar verhaal en ervaringen over mantelzorg. Daarbij geeft zij haar visie op de kracht van mannen die mantelzorg verlenen. Wat is het verschil in haar ogen tussen de mantelzorg die vrouwen geven en die mannen geven. Wat kunnen vrouwen leren van mannelijke (mantel)zorgers.

15.40 – 15.55 uur Sergio van Santvoort Vorst
Oprichter van Bucket Line; initiatief dat zich inzet om mensen met een hulpvraag en mensen uit hun eigen omgeving die willen helpen, bij elkaar te brengen. Sergio vertelt over zijn ervaringen als mantelzorger, wat hem daarin vooral heeft geraakt, bijzonder vindt of juist wat hij nodig heeft om hier goed vorm aan te geven. Daarnaast vertelt hij kort over hoe Bucket line is voortgekomen vanuit deze ervaringen.

15.55 – 16.30 uur Samen in gesprek
Aan de hand van een aantal stellingen over mannen en (mantel)zorg gaat het publiek met elkaar kort in gesprek. Er wordt met het publiek besproken over wat we kunnen meenemen/leren van zorg die mannen bieden. Wat er nodig is om zorg van mannen beter te benutten. En hoe we dit voor elkaar kunnen krijgen. De sprekers nemen actief deel in het gesprek. Het is een open, niet te hoogdravend gesprek waarin iedereen in de zaal aan deel kan nemen.

16.30 uur Afsluiting
Na afloop kunt u de overige activiteiten in Museum Catharijne Convent bezoeken of een drankje drinken in het museumcafé.

Meer informatie

Toegang is gratis, maar aanmelden is verplicht. Zodra het maximum aantal inschrijvingen is bereikt, sluit de inschrijving. Aanmelden kan via info@catharijneconvent.nl.

De bijeenkomst vindt plaats tijdens de Culturele Zondag ‘In de ban van de man’ en maakt deel uit van een doorlopend cultureel programma in het Museum Catharijne Convent. Lees meer over deze samenwerking tussen Museum Catharijneconvent en Movisie en over de drie andere bijeenkomsten die in het kader van de tentoonstelling worden georganiseerd.

Datum

12 oktober 2014

Locatie

Auditorium Museum Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38, Utrecht

Downloads
Ik-geef-om-jou-Naastenliefde-door-de-eeuwen-heen
Kennisdossier