Social Innovation meet-up: De Tegenprestatie

22 september 2014

Het kabinet stelt dat mensen die een bijstandsuitkering ontvangen, daar best een tegenprestatie voor mogen leveren, bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk. Het verplichtende karakter is er door staatssecretaris Klijnsma uitgehaald en gemeenten mogen nu zelf bepalen of zij dat verplicht aan bijstandsgerechtigden opleggen of niet.

Maar wat vinden we daar nu eigenlijk van? Mag je van mensen in de bijstand vragen om zich maatschappelijk actief te maken in ruil voor de uitkering die zij ontvangen? Volgens de vakbonden leidt het tot verdringing aan de onderkant van de arbeidsmarkt; de afvalhaler die ontslagen wordt moet hetzelfde werk op vrijwillige basis doen. Levert het wel op wat de bedoeling is, namelijk mensen aan betaald werk helpen? Hoe ga je om met mensen die dit niet willen; krijgen die een sanctie terwijl je weet dat veel mensen in de bijstand het al niet breed hebben? Hoe zorg je als gemeente voor maatwerk zodat iedereen op de juiste plek komt? Hoeveel ruimte heeft een gemeente om zelf te bepalen hoe zij dit beleid uitvoert? Zitten vrijwilligersorganisaties wel op deze mensen te wachten en zijn zij er wel toe uitgerust deze mensen ook goed te begeleiden?

Deelname aan het programma komt onder meer van Ruud Kuin, vice-voorzitter FNV, Gerrit van der Meer van de Landelijke Cliëntenraad, Mark Molenaar van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligersorganisaties, Turgay Tankir, wethouder gemeente Nijmegen en Mirjam Kaptein, directeur Nijmeegse Vrijwilligerscentrale. De gespreksleiding is in handen van Will Tinnemans, journalist.

Dit debat is een co-creatie van LUX, Spectrum, partner met elan, Movisie en LCGW. Aanmelden kan op de website van LUX.

Datum

22 september 2014

Locatie

LUX, Nijmegen