Sociale energietransitie en klimaatarmoede

Tweede online sessie

Er is een groeiende aandacht in het sociaal werk om bij te dragen aan een klimaatrechtvaardige energietransitie. Maar, wat kan en moet het sociaal werk precies bijdragen? Daarover organiseert Movisie drie online sessies. Samen verdiepen we ons in de thematiek en onderzoeken we wat je als sociaal werker kunt betekenen in dit prangende vraagstuk. Op 1 november is de tweede online sessie over de sociale energietransitie en klimaatarmoede.

Vanwege de uitstoot van fossiele brandstoffen en de opwarming die dat met zich meebrengt, moeten zeven miljoen huizen gebruik gaan maken van duurzame warmte en duurzaam opgewekte elektriciteit (in 2050). Gemeenten zijn bij deze transitie in charge: zij moeten in 2021 met plannen hiertoe komen. Dit noemen we de energietransitie. De energietransitie heeft grote impact op het leven van burgers; draagvlak en acceptatie van bewoners is dan ook cruciaal. Daarom moeten bewoners én hun wensen en zorgen goed meegenomen worden in het maken van beslissingen evenals een eerlijke verdeling van voordelen en kosten. Dat maakt de energietransitie óók een sociale transitie.

Programma

In de tweede sessie van deze reeks zoomen we in op de sociale kant van de energietransitie. Ook besteden we aandacht aan het vraagstuk waar momenteel veel mensen in armoede mee worstelen: een steeds sneller stijgende energierekening. Maarten ter Huurne (Hogeschool Utrecht) vertelt ons over zijn onderzoek naar de energietransitie in Soest en Maja Rocak en Chantal van Lieshout (Hogeschool Zuyd) nemen ons mee in het onderzoek dat zij deden naar de rol van opbouwwerk bij de sociale energietransitie. Daarbij is oog voor het vraagstuk van energiearmoede. Er is ruimte voor vragen en interactie.

Praktische informatie

Datum: 1 november
Tijd: van 13:00 tot 14:30 uur
Waar: online
Aanmelden: meld je aan via onderstaand formulier

Voor wie

Deze bijeenkomst is voor iedereen werkzaam in het sociaal werk in brede zin. Samen verdiepen we ons in de thematiek en onderzoeken we wat sociaal werkers kunnen betekenen in dit prangende vraagstuk.

Reeks

Deze sessie maakt deel uit van een reeks van drie online bijeenkomsten over de sociale energietransitie. Samen met andere kennisorganisaties onderzoekt Movisie de invloed van klimaatverandering op mensen in een kwetsbare positie en de rol van sociaal werk hierbij.

Lees ook het artikel over de eerste sessie.

Aanmelden Sociale energietransitie en klimaatarmoede