De Staat van de Stad Collegereeks #9: Integratie & identiteit

20 april 2015

In de Staat van de Stad 2013 werd gesignaleerd dat de stad een succesvolle periode beleeft. Maar tegelijkertijd werd vast gesteld dat de verschillen in de stad zijn toegenomen - en naar alle waarschijnlijkheid blijven toenemen. Een avondvullend programma met twee uitgebreide colleges van Nederlandse wetenschappers over de staat van de stad in hun domein, met aan het einde van het programma tot slot een tweegesprek.

Lees meer informatie op de website

Datum

20 april 2015: 20.00 uur

Locatie

Pakhuis de Zwijger, Amsterdam